Cao su Bình Long phấn đấu khai thác vượt trên 800 tấn mủ

CSVNO – Sáng 16-3 tại lô 8/2008 (Nông trường Trà Thanh), Công ty TNHH MTV cao su Bình Long đã tổ chức lễ ra quân mùa khai thác mủ năm 2018.
Ông Lê Văn Vui, Tỉnh ủy viên, Bí thư đảng ủy, Tổng giám đốc công ty phát biểu tại lễ ra quân.
Ông Lê Văn Vui, Tỉnh ủy viên, Bí thư đảng ủy, Tổng giám đốc công ty
phát biểu tại lễ ra quân.

Báo cáo tại lễ ra quân, ông Trương Ngọc Luân, Phó tổng giám đốc công ty cho biết, năm 2017, công ty khai thác được 17.877 tấn mủ, đạt 108,34% kế hoạch tập đoàn giao. Năng suất vườn cây bình quân 2,021 tấn/ha. Tổng doanh thu 1.130 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế 372 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 9,3 triệu đồng/người/tháng.

Ông Lê Văn Vui, Tỉnh ủy viên, Bí thư đảng ủy, Tổng giám đốc công ty phát biểu tại lễ ra quân.
Ông Lê Văn Thủy, Chủ tịch Công đoàn công ty phát động thi đua. 

Hiện công ty có 9.432,92ha cao su khai thác (trong đó diện tích cạo D3 chiếm 30,54%, cạo D4 chiếm 69,46%). Tổng số lao động khai thác mủ là 2.533 công nhân. Năm 2018, kế hoạch tập đoàn giao công ty khai thác 16.600 tấn mủ. Tính đến hết tháng 2, công ty đã khai thác được 1.580 tấn mủ, đạt 9,52% kế hoạch.

Ông Lê Văn Vui, Tỉnh ủy viên, Bí thư đảng ủy, Tổng giám đốc công ty yêu cầu các đơn vị khẩn trương ổn định sản xuất, đặt mục tiêu đến ngày 1-4 sẽ có mủ về nhà máy. Công ty phấn đấu khai thác vượt 5% so với kế hoạch sản lượng tập đoàn giao (khoảng trên 800 tấn mủ).

Tại lễ ra quân, ông Lê Văn Thủy, Chủ tịch Công đoàn công ty đã phát động thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2018, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn Cao su Việt Nam lần thứ VIII, Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Phước lần thứ X hướng đến Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

NGUYỄN BẢO