Cao su Bà Rịa phấn đấu thực hiện tổng doanh thu trên 529 tỷ đồng năm 2023

CSVNO – Ngày 24/2, Công ty CPCS Bà Rịa đã tổ chức Hội nghị người lao động và Hội nghị tổng kết năm 2022.

Ông Huỳnh Văn Bảo – Thành viên HĐQT VRG trao Bằng khen Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng năm 2022, Công ty CPCS Bà Rịa vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các chỉ tiêu như sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách… đều đạt và vượt so với kế hoạch VRG giao.

Theo đó, tổng sản lượng khai thác năm 2022 đạt 9.056 tấn, vượt 0,23% so với kế hoạch; thu mua 1.254 tấn; tiêu thụ 10.661 tấn; tổng doanh thu 532 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 165 tỷ đồng, vượt 6,9%; thu nhập bình quân trên 10,6 triệu đồng/người/tháng; nộp ngân sách 87,6 tỷ đồng, vượt 28,2%; dự kiến chia cổ tức 8% /vốn điều lệ.

Toàn cảnh Hội nghị

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD, năm 2022 Công ty CP Cao su Bà Rịa còn thực đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động như: bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hộ lao động, bồi dưỡng độc hại, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Chi tiền ăn giữa ca bình quân 23.500 đồng/bữa…

Lãnh đạo Công ty CP Cao su Bà Rịa trao cờ thi đua và giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Phát biểu tại Hội nghị, ông Huỳnh Văn Bảo – Thành viên HĐQT VRG đã đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể cán bộ, NLĐ công ty đã vượt khó hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Tập đoàn giao. Đồng thời chỉ đạo, trong năm 2023 Cao su Bà Rịa tiếp tục tìm mọi giải pháp tối ưu để nâng cao hơn nữa hoạt động SXKD như: sản lượng, năng suất vườn cây, doanh thu, lợi nhuận, thu nhập bình quân cho NLĐ; tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhằm gia tăng hiệu quả sử dụng vốn cũng như hiệu quả sử dụng đất đai…

Ông Huỳnh Văn Bảo – Thành viên HĐQT trao Bằng khen VRG cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Phát huy những thành quả đã đạt được, năm 2023 Cao su Bà Rịa đã thống nhất thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh với sản lượng cao su khai thác gần 6.200 tấn, thu mua 1.000 tấn; tổng doanh thu 529,265 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 145,364 tỷ đồng; dự kiến chia cổ tức 5%/vốn điều lệ.

NG. CƯỜNG – MINH TÂN