Đảng ủy VRG kiên trì xây dựng chiến lược vượt qua khó khăn

CSVNO – Sáng 5/2, Đảng ủy VRG tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Phạm Viết Thanh – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Phạm Viết Thanh – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đ/c Trần Ngọc Thuận - Bí thư Đảng ủy - TGĐ VRG.
Đ/c Phạm Viết Thanh – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đ/c Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy – TGĐ VRG.

Về dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan TW, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, Đảng bộ cơ sở Bộ NN& PTNT và đại biểu lãnh đạo các đơn vị trong Khối.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đ/c Trần Ngọc Thuận – Uỷ viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc VRG nêu rõ, trong năm 2017, ngành cao su tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thử thách, giá cao su có dấu hiệu phục hồi nhưng thiếu ổn định vẫn phụ thuộc vào yếu tố cung cầu và chịu tác động nhiều yếu tố như tỷ giá, bất ổn chính trị khu vực…Ngoài ra, thời tiết, khí hậu, bão lũ diễn biến thất thường đã ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của toàn Tập đoàn.

trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân vận cho đ/c Võ Sỹ Lực – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV VRG
Trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân vận cho đ/c Võ Sỹ Lực – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV VRG

Trong điều kiện đó, Đảng ủy VRG đã kiên trì, nỗ lực, kiên quyết đề ra các giải pháp lãnh đạo thực hiện các chủ trương và xây dựng chiến lược vượt qua khó khăn, xây dựng kế hoạch SXKD theo sát tình hình thực tế, giải quyết ổn định việc làm và đời sống cho người lao động; xây dựng giải pháp giảm suất đầu tư, tiết giảm chi phí để đảm bảo có lợi nhuận, thực hiện công tác an sinh xã hội nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới gắn liền với mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Công tác Đảng được tăng cường, thường xuyên đổi mới, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ và sinh hoạt, nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, không để cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, gắn với phòng, chống tham nhũng và đấu tranh chống tham nhũng…

Năm 2018, Đảng ủy VRG tập trung tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng viên; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu Tập đoàn, trong đó hoàn thành cổ phần hóa Công ty mẹ – Tập đoàn; nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, ổn định quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; thực hiện công tác an sinh xã hội, ổn định đời sống, việc làm và thu nhập NLĐ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Viết Thanh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng ủy VRG đạt được năm qua, đồng thời đề nghị Đảng bộ VRG tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước; Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây  dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đ/c Bí thư Đảng ủy Khối cũng nhấn mạnh, với những nỗ lực đã đạt được trong năm 2017, với sự chuyển đổi thành công, đặc biệt tổ chức IPO và sắp chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần, Đảng ủy Khối DNTW đặt niềm tin vào toàn thể Đảng ủy, đảng viên, CBCNV, NLĐ trong toàn ngành cao su sẽ thực hiện   thành công các mục tiêu  năm 2018, triển khai thành công chiến lược 3 năm sau cổ phần hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đ/c Bí thư Đảng ủy Khối, đ/c Trần Ngọc Thuận –Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc VRG chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục quán triệt, triển khai và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII; thực hiện Chỉ thị 05 –CT/TW của Bộ Chính trị theo chủ đề  năm 2018 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”, gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bằng khen cho 3 chi bộ  đạt “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm, 2013 – 2017”
Trao cờ thi đua cho Chi bộ Lãnh đạo VRG đạt “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm, 2013 – 2017”

Tiếp tục tập trung giảm suất đầu tư, tiết giảm chi phí, hạ giá thành; xây dựng chiến lược phát triển về cơ cấu sản phẩm và ngành nghề, về quy hoạch phát triển khu công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; về sản phẩm công nghiệp, tập trung xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩn vỏ xe ***VRG; nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, chất lượng nguồn nhân lực.

Trao bằng khen cho các chi bộ, đảng viên.
Trao bằng khen cho các chi bộ, đảng viên.

Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác CPH Công ty mẹ -Tập đoàn, xây dựng phương án  SXKD khi chuyển sang hoạt động công ty cổ phần đảm bảo có lợi nhuận; đặt biệt công khai minh bạch, chăm lo đời sống NLĐ; tăng cường vai trò quản trị để đảm bảo có cổ tức, lợi nhuận…

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đ/c Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc VRG; trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân vận cho đ/c Võ Sỹ Lực – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV VRG; tặng Cờ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm cho Chi bộ Lãnh đạo VRG;  Bằng khen cho 3 chi bộ  đạt “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm, 2013 – 2017” và 4 đảng viên đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm, 2013 – 2017”…

                                                                                                                                                            Nguyễn Lý. Ảnh: Tùng Châu