Hướng đến mục tiêu phát triển bền vững Cao su Sa Thầy

CSVNO – Đây là phát biểu của ông Đặng Ưng – Phó TGĐ Công ty CPCS Sa Thầy tại buổi ký kết giao ước thi đua các đơn vị trực thuộc công ty năm 2019, ngày 3/4.
Ông Đặng Ưng _ Phó TGĐ Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Ông Đặng Ưng – Phó TGĐ Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ông Đặng Ưng cho biết, lãnh đạo Công ty đánh giá cao cách thức tổ chức các phong trào thi đua rất sáng tạo và thiết thực của Khối trong những năm qua, đã tạo động lực thúc đẩy sản xuất phát triển, góp phần quan trọng để Công ty thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ của Tập đoàn CNCS VN giao.

Năm 2019 trong điều kiện kinh doanh cao su vẫn còn gặp nhiều khó khăn, các đơn vị cần nỗ lực nhiều hơn nữa, trao đổi, học hỏi và thi đua để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập và ổn định cuộc sống cho người lao động, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững thương hiệu cao su Sa Thầy.

Các đơn vị ký kết thi đua năm 2019
Các đơn vị ký kết thi đua năm 2019

Với phương châm “Thi đua, đoàn kết, hợp tác cùng phát triển”, các đơn vị đã đóng góp xây dựng chương trình hành động trong năm 2019 với những nội dung trên quan điểm đổi mới cách làm, thiết thực và quyết tâm mang lại hiệu quả cao. Trong đó, tập trung nhiều vào các giải pháp chú trọng đến chất lượng vườn cây, năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, tay nghề và thu nhập người lao động, các đơn vị phải tổ chức thi đua giữa các tổ, các công nhân …

Các đơn vị trong Khối cũng thống nhất dành phần lớn kinh phí chung của khối để khen thưởng và hỗ trợ cho các công nhân lao động xuất sắc, tích cực tham gia các phong trào thi đua nhưng vẫn còn khó khăn trong cuộc sống, động viên mọi người cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

ÁNH NGỌC