Nông trường Lợi Hưng “về đích” sớm nhất Cao su Bình Long

CSVNO -Ngày 26/11, Đoàn công tác công ty do ông Phạm Ánh – Phó Tổng giám đốc làm Trưởng đoàn đã khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc Nông trường Lợi Hưng xuất sắc về trước kế hoạch từ 1 tháng trở lên.

Lãnh đạo công ty trao giấy khen và tiền thưởng cho NT Lợi Hưng

Nông trường Lợi Hưng hiện đang quản lý 1.611,11ha, trong đó diện tích vườn cây kinh doanh 1.114,61ha; tổng số lao động 352 người, trong đó lao động trực tiếp là 258 người. Nông trường có 6 tổ khai thác mủ và 1 tổ kiến thiết cơ bản. Năm 2021, đơn vị được công ty giao kế hoạch khai thác 1.850 tấn mủ. Nông trường hoàn thành kế hoạch trước 35 ngày.

Trao thưởng cho tập thể tổ về trước kế hoạch

Ước cả năm, nông trường sẽ khai thác tổng sản lượng 2.131,125 tấn mủ, đạt 115,2% kế hoạch, vượt 281,125 tấn mủ. Năng suất vườn cây bình quân 1,912 tấn/ha, năng suất lao động 8,698 tấn/người/năm. Thu nhập bình quân 10,4 triệu đồng/người/tháng.

Trao thưởng cho CN về trước kế hoạch

Công ty đã quyết định khen thưởng tập thể nông trường số tiền 25 triệu đồng, 5 triệu đồng/tập thể tổ và 500 ngàn đồng/công nhân.

NGUYỄN BẢO