Tổ chức Hội nghị Thi đua phải trang trọng, tiết kiệm

CSVNO – VRG vừa yêu cầu các đơn vị thành viên tố chức Hội nghị Điển hình tiên tiến  trong Quý 1/2015. Tổ chức với nội dung trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hình thức phong phú, đa dạng.
Trao thưởng cho công nhân đạt thành tích cao tại Hội thi thợ giỏi Công ty CPCS Tây Ninh. Ảnh: Phan Thắng
Trao thưởng cho công nhân đạt thành tích cao tại Hội thi thợ giỏi Công ty CPCS Tây Ninh. Ảnh: Phan Thắng

Qua đó đánh giá đúng kết quả thi đua khen thưởng trong 5 năm qua, rút ra bài học kinh nghiệm để đề ra biện pháp, khắc phục và phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn 2016-2020.

Đồng thời ghi nhận, tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực, tạo không khí thi đua sôi nổi, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội thi đua yêu nước Tập đoàn và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc.

Sau hội nghị, các đơn vị gửi báo cáo tóm tắt 5 năm về thành tích trong phong trào thi đua và mỗi đơn vị gửi từ 2-3 gương điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu của đơn vị về VRG, chậm nhất ngày 15/4/2015.

P.V