Thi đua nước rút 3 tháng cuối năm: Thưởng cao nhất 20 triệu đồng/đơn vị

CSVNO – VRG và Công đoàn CSVN vừa liên tịch phát động phong trào thi đua nước rút hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2017.
Tiêu chuẩn thi đua với cá nhân công nhân khai thác là vượt mức kế hoạch sản lượng cao nhất so với mức bình quân chung của nông trường, công ty. Ảnh: Tùng Châu
Tiêu chuẩn thi đua với cá nhân công nhân khai thác là vượt mức kế hoạch sản lượng cao nhất so với mức bình quân chung của nông trường, công ty. Ảnh: Tùng Châu

Nội dung thi đua trọng tâm là đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…Ngoài ra, tích cực tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chung tay đồng hành cùng doanh nghiệp tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, đảm bảo việc làm thu nhập người lao động…

Về tiêu chuẩn thi đua, đối với các đơn vị trồng, khai thác mủ cao su, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng khai thác mủ cao su. Đơn vị có quy mô diện tích khai thác trên 10.000 ha, hoàn thành tiến độ trồng mới, tái canh, đảm bảo chất lượng vườn cây và về trước kế hoạch 10 ngày trở lên được thưởng 20 triệu đồng, từ 5 ngày đến dưới 10 ngày thưởng 15 triệu đồng. Đơn vị có diện tích khai thác dưới 10.000 ha hoàn thành tiến độ trồng mới, tái canh, đảm bảo chất lượng vườn cây và về trước kế hoạch 10 ngày trở lên được thưởng 10 triệu đồng, từ 5 ngày đến dưới 10 ngày thưởng 5 triệu đồng.

Ngoài ra các đơn vị còn tích cực thi đua đảm bảo khai thác đúng quy trình kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm. Triệt để thực hiện tiết kiệm, tích cực phấn đấu hạ giá thành sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh, tạo điều kiện nâng cao thu nhập cho người lao động. Thực hiện tốt công tác an ninh trật tự, bảo vệ sản phẩm trên vườn cây, nhà máy, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về công tác an toàn vệ sinh lao động, an toàn giao thông, không để xảy ra tình trạng mất ổn định trong sản xuất và đời sống của CNVC – LĐ.

Đối với các đơn vị sản xuất công nghiệp, dịch vụ, căn cứ vào chỉ tiêu sản lượng doanh thu và lợi nhuận, nếu hoàn thành vượt mức kế hoạch trước 30 ngày mức thưởng là 10 triệu đồng, trước 10 ngày mức thưởng là 5 triệu đồng.

Với cá nhân là công nhân khai thác, phấn đấu cạo hết cây trong phần, tận thu hết mủ, cạo đúng quy trình kỹ thuật, chấp hành tốt nội quy, an toàn vệ sinh lao động của đơn vị và vượt mức kế hoạch sản lượng cao nhất so với mức bình quân chung của nông trường, công ty.

Công nhân chế biến phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng mủ theo quy định và chấp hành tốt nội quy an toàn lao động, vệ sinh môi trường của đơn vị và đạt năng suất lao động với chất lượng chế biến tốt nhất.

Công nhân chăm sóc, trồng mới đảm bảo thực hiện đúng quy trình, chăm sóc cây phát triển theo yêu cầu kỹ thuật và chấp hành tốt nội quy, an toàn vệ sinh lao động của đơn vị, đảm bảo tỷ lệ cây sống 100%, định hình vườn cây ngay năm trồng.

Với CB CNVC – LĐ ngành nghề khác, chấp hành tốt nội quy, an toàn vệ sinh lao động của đơn vị và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp – dịch vụ công nghiệp, về tập thể, hoàn thành xuất sắc kế hoạch và nhiệm vụ công tác được giao. Đổi mới trong công tác quản lý điều hành, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc, hoàn thành và vượt mức kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2017. Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, không để xảy ra tai nạn lao động, cháy nổ nghiêm trọng trong đơn vị. Với cá nhân, chấp hành tốt nội quy, quy chế của đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ – tham gia tích cực sinh hoạt trong các tổ chức đoàn thể tại đơn vị.

P.V