Cao su Đồng Phú khen thưởng 3 sáng kiến kỹ thuật hiệu quả

CSVNO – Ngày 25/5, Công ty CPCS Đồng Phú tổ chức hội thảo Nông nghiệp, chế biến và môi trường năm 2017. Tại đây, công ty đã khen thưởng cho 3 sáng kiến đạt hiệu quả cao và thiết thực nhất trong năm 2016 với tổng số tiền 100 triệu đồng.
Ông Nguyễn Tiến Đức - Phó TGĐ VRG trao thưởng cho 3 đề tài sáng kiến đạt giải.
Ông Nguyễn Tiến Đức – Phó TGĐ VRG trao thưởng cho đại diện 3 đề tài sáng kiến đạt giải.

Giải A là đề tài “Áp dụng chế độ cạo thấp D4, D5 trên vườn cây nhóm I tại Cao su Đồng Phú năm 2014 – 2016” (của nhóm tác giả nghiên cứu Phạm Văn Luyện, Trần Vĩnh Tuấn, Phạm Văn Đức và Huỳnh Minh Tâm thuộc Phòng Kỹ thuật Nông nghiệp công ty) với số tiền thưởng 70 triệu đồng.

Giải B là đề tài “Đánh giá hiệu quả sử dụng máng xốp chắn mưa trên vườn cây kinh doanh” (của Nông trường Thuận Phú) với số tiền thưởng 20 triệu đồng. Giải khuyến khích là đề tài “Hiệu quả tiết kiệm chi phí trong áp dụng thổi lá chống cháy bằng cơ giới” (của Nông trường An Bình) với số tiền thưởng 10 triệu đồng. Các đề tài sáng kiến được trình chiếu tại hội thảo và sẽ nhân rộng trong toàn công ty trong thời gian tới.

Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh hội thảo

Trong năm 2016, mặc dù gặp nhiều khó khăn và thiếu lao động trầm trọng, nhưng nhờ tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa trong lao động, sản xuất và áp dụng chế độ cạo D4 trên 50% diện tích vườn cây kinh doanh, Cao su Đồng Phú đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch và giữ vững 11 năm liền nằm trong câu lạc bộ 2 tấn của VRG.

Đặc biệt, công ty đã tái canh, trồng mới 461 ha cao với tỷ lệ cây sống, 4 tầng lá trở lên chiếm tỷ lệ 100%. Nhờ áp dụng cơ giới hóa trong vườn cây, công ty đã tiết kiệm được 3,1 triệu đồng/ha, bình quân thực hiện 6,7 triệu đồng/ha tái canh, trồng mới.

Tham dự hội thảo, Phó TGĐ VRG Nguyễn Tiến Đức nhận xét: “Trong nhiều năm qua, Cao su Đồng Phú luôn là đơn vị đi đầu về áp dụng khoa học kỹ thuật, đạt nhiều kết quả thiết thực. Công ty đã phối hợp chặt chẽ với Viện Nghiên cứu Cao su VN để đưa ra những phương pháp chăm sóc, khai thác phù hợp với đơn vị. Trong những năm qua, công ty đối mặt với khó khăn do thiếu lao động trầm trọng, nhưng công ty đã linh hoạt, mạnh dạn chuyển hơn 50% diện tích khai thác qua chế độ cạo D4 và chuẩn bị chuyển qua D5”.

Phó TGĐ VRG Nguyễn Tiến Đức phát biểu tại hội thảo.
Phó TGĐ VRG Nguyễn Tiến Đức phát biểu tại hội thảo.

Bên cạnh đó, ông Đức cũng đề nghị công ty tiếp tục theo dõi hiệu quả áp dụng phương pháp thu mủ đông tại lô tại Công ty CPCS Đồng Phú Kratie. Đặc biệt, công ty phải tiếp tục bám sát quy trình kỹ thuật của VRG, tiếp tục áp dụng sản xuất sạch hơn, tiết kiệm chi phí vận hành xử lý nước thải, nâng cao bảo vệ môi trường.

Ngọc Cẩm