VRG làm việc với VNPT về công tác chuyển đổi số

CSVNO – Ngày 21/8, ông Lê Thanh Hưng – Tổng Giám đốc VRG đã chủ trì cuộc họp công tác chuyển đổi số với Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT).

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, VNPT đã trình bày hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số trên cơ sở 4 nội dung chính bao gồm: Hệ thống số và an toàn thông tin Tập đoàn, quản trị doanh nghiệp, sản xuất và cung ứng, ứng dụng chuyên ngành và công nghệ 4.0.

Ngoài ra VNPT cũng đưa ra 7 yếu tố giúp VRG thực hiện thành công chuyển đổi số đó là: Ý chí quyết tâm từ cấp lãnh đạo cao nhất trong doanh nghiệp; Lựa chọn đơn vị đồng hành; Ban hành kiến trúc chuyển đổi số làm căn cứ để định hướng và xây dựng kế hoạch chuyển đổi số; Xác định nền tảng dịch vụ dùng chung làm bệ đỡ thúc đẩy chuyển đổi số nhanh, đồng bộ, đồng đều giữa các doanh nghiệp; Kế hoạch và lộ trình chuyển đổi số chi tiết tuân thủ kiến trúc và phù hợp đặc thù của VRG; Tập trung nâng cao năng lực hạ tầng và an toàn thông tin: tạo nền móng để thực hiện chuyển đổi số bền vững; Khai thác hiệu quả giá trị dữ liệu: giúp nâng cao năng lực quản trị điều hành và phát triển doanh nghiệp.

Ông Phạm Huy Hoàng – Phó Tổng Giám đốc VNPT IT kiêm Giám đốc VNPT IT2 trình bày công tác chuyển đổi số cho VRG

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ và đề xuất các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong chuyển đổi số cũng như chia sẻ kinh nghiệm về các nội dung, mô hình chuyển đổi số trên các nền tảng.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Thanh Hưng – Tổng Giám đốc VRG nhấn mạnh: “Tập đoàn rất quyết tâm trong công tác chuyển đổi số, luôn sẵn sàng tiếp nhận và đáp ứng các yêu cầu mà VNPT đề ra. Qua báo cáo, tôi đề nghị VNPT có sự chỉ đạo phân công cụ thể từng bước đi, cách làm trong công tác chuyển đổi số. Bằng sự quyết tâm cao của lãnh đạo 2 Tập đoàn, tôi hy vọng chúng ta sẽ có sản phẩm trong thời gian tới.”

ông Lê Thanh Hưng – Tổng Giám đốc VRG phát biểu tại cuộc họp

Về phía VNPT, ông Huỳnh Quang Liêm – Tổng Giám đốc VNPT cho biết: “Trong vòng 10 ngày tới VNPT sẽ làm báo cáo chi tiết về giải pháp, thời gian thực hiện, nội dung, chi phí,… của 5 mảng chuyển đổi số chính của VRG để sớm đạt được mục tiêu đã đề ra.”

Ông Lê Thanh Hưng – Tổng Giám đốc VRG tặng quà lưu niệm cho VNPT
HẰNG NY – VŨ PHONG