Phấn đấu sản xuất kinh doanh luôn tăng trưởng

CSVNO – Đó là phát biểu kết luận của đ/c Trần Công Kha – UV BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ VRG tại Hội nghị BCH Đảng bộ VRG (mở rộng) lần thứ tư, khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra vào chiều ngày 22/4.

Chủ trì Hội nghị

Hội nghị đánh giá kết quả công tác quý I/2021, phương hướng nhiệm vụ công tác quý II/2021. Theo đó, ngay từ đầu năm 2021, Cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị Tập đoàn nhanh chóng bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ với tinh thần nỗ lực và phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch; tiếp tục thực hiện việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII để toàn thể Đảng viên, cán bộ, NLĐ chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ năm 2021.

Đ/c Hà Văn Khương – Phó Bí thư TT Đảng ủy VRG báo cáo kết quả công tác quý I và Phương hướng nhiệm vụ quý II

Đảng ủy Tập đoàn nghiêm túc tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng ủy Khối DN TW, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ IX và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần dân chủ, đoàn kết, chủ động, sáng tạo và quyết liệt bám sát Nghị quyết của Đại hội các cấp vừa phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế ở đơn vị.

Tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động các Cấp ủy Đảng, toàn thể Đảng viên thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Đ/c Lê Thanh Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy VRG báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đảng ủy VRG tiếp tục lãnh đạo thực hiện quyết liệt công tác tái cơ cấu Tập đoàn, công tác tổ chức, quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển luôn đúng quy trình, quy định; tiếp tục tăng cường giám sát, quản lý vốn đầu tư, tài chính đảm bảo đúng quy định tại các đơn vị thành viên, xem công tác kiểm tra giám sát gắn với phòng chống tham nhũng , thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Tập đoàn.

Công tác xây dựng Đảng được tăng cường và thường xuyên đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, xây dựng phong cách làm việc khoa học, dân chủ; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và kiến thức pháp luật nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị – xã hội được thực hiện tốt. Tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên luôn có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về NLĐ, chăm lo tốt cho đời sống NLĐ.

Toàn cảnh hội nghị

Kể từ khi đại dịch Covid -19 bùng phát lần 3 ở Hải Dương, Đảng ủy, HĐQT, Ban lãnh đạo Tập đoàn xác định công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, phải tập trung, quyết liệt ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Đảng ủy Tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch SXKD phù hợp với trạng thái bình thường mới, để thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo SXKD, ổn định đời sống NLĐ.

Các chỉ tiêu kinh doanh quý I ước đạt như sau: sản lượng khai thác 50.380 tấn (13,28% KH); sản lượng cao su thu mua 18.000 tấn (25,45% KH); sản lượng tiêu thụ 82.400 tấn (18,31% KH); tổng doanh thu 3.819 tỉ đồng (14,19% KH); lợi nhuận trước thuế 490 tỉ (8,57% KH); nộp ngân sách nhà nước 800 tỉ đồng (22,99% KH).

Tổng số lao động là 73.100 người. Các đơn vị thường xuyên tổ chức đối thoại trực tiếp với NLĐ để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, giải quyết những vướng mắc giúp NLĐ an tâm công tác. Các chế độ, chính sách của NLĐ được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Mặc dù có những khó khăn trong hoạt động SXKD đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng các đơn vị vẫn luôn cố gắng tạo điều kiện làm việc cũng như thu nhập tốt nhất cho NLĐ.

Năm 2021, dự báo tình hình kinh tế thế giới vẫn chịu nhiều tác động xấu từ đại dịch Covid-19, hoạt động SXKD của Tập đoàn cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Là một Tập đoàn kinh tế nhà nước quy mô lớn, Tập đoàn có nghĩa vụ cùng các cơ quan, ban ngành, địa phương phấn đấu khai thác hiệu quả tiềm năng hiện có, xây dựng kế hoạch có tăng trưởng so với năm 2020 và tập trung hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch SXKD năm 2021 qua công tác quản lý giá thành đối với sản phẩm cao su, phát huy tối đa hiệu quả những ngành nghề, sản phẩm mà Tập đoàn có lợi thế.

Chủ tịch HĐQT VRG – Trần Ngọc Thuận phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch HĐQT VRG Trần Ngọc Thuận nhấn mạnh: “ Thời gian tới, cần tiếp tục tăng cường phòng chống dịch Covid-19 cả trong nước và Lào, Campuchia. Phải có dự báo và phương án giải quyết nếu có dịch xảy ra để tránh bị động, lúng túng. Với các phong trào, các hoạt động văn hóa, thể thao mang tính truyền thống của Tập đoàn cần tiếp tục duy trì.”

Phát biểu kết luận hội nghị, đ/c Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy VRG nhấn mạnh: Đảng ủy VRG cần tiếp tục bám sát kế hoạch SXKD năm 2021, nắm bắt kịp thời các yếu tố bất lợi có thể xảy ra để có thể đề ra các giải pháp phù hợp với từng giai đoạn; Phấn đấu SXKD Tập đoàn luôn có sự tăng trưởng và phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2021.

Đ/c Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy VRG phát biểu kết luận hội nghị

Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thành viên nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, địa phương về phóng chống dịch Covid-19; thường xuyên cập nhật tình hình, diễn biến dịch bệnh để tuyên truyền và ứng phó kịp thời, bảo vệ sức khỏe cho NLĐ toàn ngành.

ĐÀO PHONG