Cao su Chư Mom Ray: Đưa thêm 1.000 ha cao su vào khai thác

CSVNO – 65 đại biểu, trong đó có 19 người là dân tộc thiểu số đại diện cho 600 lao động toàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray đã biểu quyết thông qua kế hoạch đưa 1.000 ha cao su vào khai thác, nâng tổng diện tích cao su khai thác của công ty lên 2.500 ha; giá bán mủ bình quân đạt 35,5 triệu đồng/tấn; tiền lương đạt 5 triệu đồng/người/tháng trở lên tại Hội nghị Người lao động năm 2018, tổ chức vào sáng 30/1.

Chủ tịch HĐTV Lê Đình Bửu trao bằng khen của VRG cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm qua
Ông Lê Đình Bửu trao bằng khen của VRG cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Năm 2017, với hơn 1.520 ha cao su kinh doanh, công ty đã khai thác được 1.793 tấn mủ, đạt 149,4% kế hoạch. Với sự giúp đỡ của Công ty mẹ Mang Yang, công ty đã nội tiêu gần hết sản lượng khai thác với giá bán bình quân 34,2 triệu đồng/tấn; doanh thu đạt trên 46,6 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 3,4 tỷ đồng; tiền lương bình quân đạt trên 5 triệu đồng/người/tháng.

Trao bằng khen của lãnh đạo VRG cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
Lãnh đạo công ty trao bằng khen của VRG cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2018 công ty sẽ đưa thêm 1.000 ha vào khai thác, nâng tổng diện tích khai thác lên trên 2.500 ha, phấn đấu năng suất đạt 1,2 tấn/ha; sản lượng đạt 3.000 tấn; giá bán 35,5 triệu đồng/tấn; doanh thu trên 106 tỷ đồng và thu nhập của người lao động đạt hơn 5 triệu đồng/người/tháng.

Trao bằng khen của CĐ CSVN cho công nhân xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2017
Trao bằng khen của CĐ Cao su VN cho CN xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2017

Tin, ảnh: Văn Vĩnh