VRG khai thác đạt 23,1% KH năm

Tính đến ngày 13/6, VRG đã khai thác 59.874 tấn mủ cao su, đạt 23,1% kế hoạch năm. Sản lượng cao su thu mua của VRG đạt 13.028 tấn, bằng 19,1% kế hoạch năm.

khai thácToàn VRG đã chế biến 75.308 tấn cao su, bằng 22,2% kế hoạch năm 2014. Sản lượng cao su đã tiêu thụ của VRG tính đến ngày 13/6 là 81.810 tấn cao su các loại, bằng 28,8% kế hoạch năm. Trong đó, xuất khẩu và uỷ thác xuất khẩu 42.043 tấn, tiêu thụ nội địa 39.767 tấn. Doanh thu kinh doanh cao su của VRG tính đến ngày 13/6 đạt 3.728 tỷ đồng, bằng 24,6% kế hoạch năm. Giá bán bình quân đạt 45,5 triệu đồng/tấn, bằng 75,6% so cùng kỳ năm 2013.

P.V