Cao su Phước Hòa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực

CSVNO – Đó là nhận xét của ông Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT VRG tại Hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Công ty CPCS Phước Hòa, tổ chức ngày 27/1. Công ty có 10 lần liên tiếp sản lượng thu mua trên 10.000 tấn.

Cao su Phước Hòa nhận Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp

Trước tình hình khó khăn chung của toàn ngành, Công ty CPCS Phước Hòa đã linh hoạt thực hiện tốt nhiệm vụ kép “vừa tổ chức sản xuất kinh doanh, vừa tuân thủ các quy định chống dịch của địa phương” và chăm lo tốt cho NLĐ. Toàn bộ các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ đều thực hiện vượt kế hoạch.

Các tập thể nhận bằng khen của UBND tỉnh Bình Dương

Trong tình hình giá bán cao su giảm, lãnh đạo công ty đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và toàn thể CB.CNV LĐ công ty tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động, làm việc hiệu quả, đồng thời thực hiện tốt các biện pháp quản lý giá thành sản phẩm, kiểm soát chi phí trong sản xuất để giảm giá thành, tăng lợi nhuận, đảm bảo thu nhập cho NLĐ.

Các cá nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh Bình Dương

Năm 2020, với diện tích vườn cây khai thác 6.529 ha, công ty khai thác được 11.506 tấn (đạt 100% KH. Thu mua trên 20.000 tấn (trong đó thu mua Cao su Phước Hòa Kampong Thom là 9.435 tấn), là năm thứ 10 liên tiếp công ty có sản lượng thu mua trên 10.000 tấn; chế biến 22.074 tấn (đạt 80,3% KH); tiêu thụ 31.762 tấn (đạt 80,35% KH); giá bán bình quân 34 triệu đồng/tấn (vượt 3,12% KH).

Doanh thu công ty mẹ ước đạt 2.231 tỷ đồng (đạt 91% KH); lợi nhuận trước thuế 1.149 tỷ đồng (vượt gần 1% KH); lợi nhuận sau thuế 952 tỷ đồng (vượt 3,6% KH); nộp ngân sách Nhà nước 386 tỷ đồng (vượt 30,5% KH). Chăm lo tốt cho 2.500 lao động, thu nhập bình quân của trên 8,6 triệu đồng/người/tháng (vượt 27% KH).

Ông Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT VRG trao bằng khen tại hội nghị

Năm 2021, diện tích vườn cây khai thác Cao su Phước Hòa chỉ còn 6.693 ha, trong đó diện tích nhóm I (hầu hết vườn cây non mới đưa vào khai thác có năng suất thấp) chiếm tỷ lệ cao (chiếm 79,29%), thời tiết diễn biến khó lường, tình trạng thiếu lao động…. Những khó khăn đó sẽ tác động đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty và công tác chăm lo đời sống cho NLĐ.

Ông Huỳnh Kim Nhựt – Chủ tịch HĐQT Cao su Phước Hòa phát biểu tại hội nghị

Phát huy những thành tích đạt được, năm 2021, Cao su Phước Hòa phấn đấu đạt các chỉ tiêu, như: khai thác sản lượng trên 9.600 tấn mủ cao su; sản lượng thu mua 24.000 tấn (trong đó thu mua Cao su Phước Hòa Kampong Thom là 12.000 tấn); sản lượng tiêu thụ 33.999 tấn; tổng doanh thu 1.921 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 751 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 234 tỷ đồng; chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động với thu nhập bình quân trên 8 triệu đồng/người/tháng. Tỷ lệ chia cổ tức 40%.

Ông Nguyễn Văn Tược – TGĐ Cao su Phước Hòa báo cáo tại hội nghị

Ông Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT VRG cũng biểu dương kết quả SXKD và các hoạt động khác của Cao su Phước Hòa trong năm 2021. Đồng thời có những chỉ đạo cụ thể để công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, chăm lo tốt đời sống NLĐ.

Công đoàn Cao su Phước Hòa nhận cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn CSVN

“Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Cao su Phước Hòa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Công ty là một trong những điểm sáng đóng góp vào sự phát triển của Tập đoàn. Các chỉ tiêu của công ty đều vượt so với mặt bằng chung của Tập đoàn. Đặc biệt, công ty có 10 năm liên tiếp sản lượng thu mua trên 10.000 tấn. Công ty đã đạt được những con số nổi bật, tạo niềm tin cho các cổ đông và bảo đảm được lợi ích. Với tầm nhìn phát triển, phát huy hiệu quả sử dụng đất, doanh thu khả quan từ các khu công nghiệp… đã tạo ra nhiều triển vọng”, ông Thuận phát biểu.

Ông Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu tại hội nghị

Cao su Phước Hòa đa dạng hóa các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh từ trồng, chăm sóc, chế biến cao su, khu công nghiệp, gỗ… tạo công ăn việc làm ổn định cho lao động trên địa bàn. Công ty luôn quan tâm, chú trọng công tác phối kết hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương trong nhiều hoạt động. Công ty luôn sát cánh, đồng hành, nghĩa tình cùng địa phương trong suốt những năm qua.

Ông Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT VRG tặng hoa chúc mừng công ty

“Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2021, giá cao su tự nhiên trên thế giới đang duy trì ở mức cao hơn so với năm 2020, tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến rất phức tạp, sự tăng trưởng kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, ngành cao su nói chung vẫn gặp nhiều khó khăn, vì vậy công ty cần tính toán, kiểm soát tốt các chi phí để đạt được doanh thu, lợi nhuận theo kế hoạch đề ra, đồng thời chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho gần 2.500 NLĐ.

Bên cạnh đó, công ty tập trung phát triển theo hướng phát triển bền vững, đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế, đặt biệt trong các lĩnh vực môi trường, vì cộng đồng… Phải tạo bứt phá trong thực hiện chương trình phát triển bền vững với 3 trụ cột là: Phát triển kinh tế – Bảo vệ môi trường – Trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội” – ông Thuận, nhấn mạnh.

Quang cảnh hội nghị

Với những thành tích đạt được trong năm 2020, Cao su Phước Hòa được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp tặng Cờ thi đua xuất sắc; UBND tỉnh Bình Dương tặng bằng khen lao động xuất sắc cho 6 tập thể và 6 cá nhân; VRG tặng Cờ thi đua xuất sắc, bằng khen cho 12 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc. Công đoàn Cao su Phước Hòa nhận cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn CSVN…

TRẦN HUỲNH – ẢNH: ĐÀO PHONG