Cao su Phước Hòa

Hội thi Bàn tay vàng Cao su Phước Hòa

Từ 29 – 30/10, Công ty CP Cao su Phước Hòa đã tổ chức Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ lần thứ 23 năm 2020. Nông trường Tân Hưng đã xuất sắc đạt