Cao su Tây Ninh: Giá thành giảm, lợi nhuận tăng

CSVNO – Nhờ chủ động, linh hoạt và quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp nhằm tiết giảm suất đầu tư đã giúp Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh hạ giá thành gần 2 triệu đồng/tấn sản phẩm so kế hoạch. 
Ông Hứa Ngọc Hiệp - Phó TGĐ VRG, kiêm Chủ tịch HĐQT công ty (thứ ba từ trái sang) trao thưởng cho đại diện các nông trường vượt kế hoạch sản lượng khai thác mủ trong Quý IV/2015
Ông Hứa Ngọc Hiệp – Phó TGĐ VRG, kiêm Chủ tịch HĐQT công ty (thứ ba từ trái sang) trao thưởng cho đại diện các nông trường vượt kế hoạch sản lượng khai thác mủ trong Quý IV/2015

Cụ thể, năm 2015, công ty xây dựng giá thành sản phẩm cao su khai thác là 30 triệu đồng/tấn, thực tế thực hiện chỉ còn 28,3 triệu đồng/tấn. Trong khi giá bán bình quân mủ khai thác cả năm được gần 30,8 triệu đồng/tấn, lợi nhuận gần 2,5 triệu đồng/tấn sản phẩm. Có thể khẳng định, Tây Ninh là một trong những công ty đứng tốp đầu VRG về thực hiện giảm giá thành sản phẩm và đạt lợi nhuận trên tấn sản phẩm khá cao trong năm 2015.

Năm 2015, với 4.787 ha cao su kinh doanh, công ty khai thác được 10.579 tấn mủ/10.480 tấn mủ kế hoạch (KH), đạt 100,9% KH và về trước kế hoạch 5 ngày. Năng suất bình quân vườn cây đạt trên 2,2 tấn/ha, đây là năm thứ 11 liên tiếp công ty đạt năng suất bình quân trên 2 tấn/ha. Công ty chế biến 11.823 tấn mủ; tiêu thụ 10.965 tấn, trong đó xuất khẩu 1.535 tấn và nội tiêu 9.430 tấn.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do giá bán mủ giảm sâu, tuy nhiên nhờ lường trước được tình hình nên công ty chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp. Tổng doanh thu ước đạt được 415 tỷ đồng, đạt 101% so KH; tổng lợi nhuận trước thuế 54,7 tỷ đồng, đạt trên 144% so KH, trong đó lợi nhuận từ cao su khai thác là 24,2 tỷ đồng, đạt 151% KH; nộp ngân sách Nhà nước hơn 44 tỷ đồng; thu nhập bình quân trên 6 triệu đồng/người/tháng, đạt 118% KH.

Ông Lê Văn Chành – TGĐ Công ty CPCS Tây Ninh trao thưởng cho các tập thể hoàn thành vượt mức kế hoạch
Ông Lê Văn Chành – TGĐ Công ty CPCS Tây Ninh trao thưởng cho các tập thể hoàn thành vượt mức kế hoạch

Tại Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016, vào chiều 12/1, công ty đã khen thưởng 3 nông trường số tiền 195 triệu đồng về thành tích hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng khai thác mủ Quý IV/2015. Đồng thời, công ty còn tặng giấy khen và trao 60 triệu đồng tiền thưởng cho 2 tập thể (Xí nghiệp Cơ khí Chế biến và Nhà máy chế biến Bến Củi) và 7 Đội sản xuất thuộc 3 nông trường.

TGĐ Lê Văn Chành trao thưởng giấy khen cho đại diện các đội sản xuất vượt kế hoạch
TGĐ Lê Văn Chành trao giấy khen cho đại diện các đội sản xuất vượt kế hoạch

Năm 2016, Công ty CPCS Tây Ninh có kế hoạch khai thác 4.719 ha cao su với sản lượng 9.100 tấn mủ; chế biến 11.100 tấn mủ; tiêu thụ 10.610 tấn; giá bình bình quân 25 triệu đồng/tấn, giá bán bình quân 26 triệu đồng/tấn; tổng doanh thu trên 338 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 37,6 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Phan Thắng