Ông Lê Thanh Hưng – TGĐ VRG: “Tập trung tìm giải pháp phù hợp để đảm bảo nguồn lao động ổn định”

CSVN – Nhằm hỗ trợ các công ty cao su ổn định lao động, VRG đã tổ chức Hội nghị đánh giá thực trạng lao động, công tác thu tuyển và giữ chân người lao động trong giai đoạn hiện nay, vào ngày 20/3. Đây là lần thứ 2 VRG tổ chức hội nghị về lao động với quy mô rộng khắp các công ty cao su ở các khu vực và nước ngoài, để trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm, giải pháp thu tuyển và ổn định lao động, đảm bảo SXKD hiệu quả.

Ông Lê Thanh Hưng – TGĐ VRG phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đánh giá thực trạng lao động, công tác thu tuyển và giữ chân NLĐ trong giai đoạn hiện nay. Ảnh: Hằng Ny

Hội nghị đánh giá thực trạng lao động, công tác thu tuyển và giữ chân NLĐ trong giai đoạn hiện nay được tổ chức rất kịp thời và có ý nghĩa hết sức quan trọng, là tiền đề cho công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của Tập đoàn trong công tác quản lý lao động, từ đó có những giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị nhằm mục tiêu hoàn thành kế hoạch SXKD và đầu tư toàn ngành năm 2024.

Năm 2024, dự báo tình hình vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn thách thức đối với hoạt động SXKD của Tập đoàn; tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu tiếp tục xu hướng giảm; lạm phát chưa có dấu hiệu dừng lại, chính sách tiền tệ của một số nền kinh tế lớn còn chứa đựng yếu tố bất định… Trong nước, nền kinh tế có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Sức ép lạm phát còn lớn; SXKD dự báo còn khó khăn; nhu cầu các thị trường xuất, nhập khẩu lớn, truyền thống của Việt Nam tiếp tục suy giảm. Để hoàn thành nhiệm vụ SXKD và đầu tư của Tập đoàn, bên cạnh các giải pháp như: Quản lý chặt chẽ giá thành; dự báo tình hình thị trường kịp thời để có giải pháp linh hoạt về tiêu thụ, tồn kho; tiếp tục thực hiện chính sách tiết giảm đầu tư; tập trung mọi nguồn lực để đầu tư, giải ngân đối với các dự án hạ tầng khu công nghiệp trọng điểm khi đủ điều kiện theo quy định… thì cơ bản nhất hiện nay vẫn tập trung tìm giải pháp phù hợp để bảo đảm nguồn lao động ổn định cho các công ty cao su trong ngành, nhất là các đơn vị ở khu kinh tế trọng điểm, bị tranh chấp nguồn lao động với lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ.

Thời gian qua, với sự nỗ lực không ngừng tìm kiếm mọi giải pháp ổn định lao động, các đơn vị linh hoạt trong điều hành sản xuất bằng cách chuyển đổi chế độ cạo từ D3 sang D4, D5; sắp xếp bố trí lao động hợp lý, có nhiều chính sách khuyến khích NLĐ nhận thêm vườn cây cạo, tổ chức cạo nhượng quyền, hợp đồng khoán. Mặt khác, linh động tìm kiếm lao động bằng nhiều nguồn tiềm năng như thu tuyển lao động đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi phía Bắc đến làm việc. Bố trí nơi ăn chốn ở ổn định, quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất để NLĐ gắn bó lâu dài với đơn vị.

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn chung về công tác lao động, tiền lương và chế độ chính sách trong toàn ngành, Tập đoàn và các đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Tiếp tục phát huy tốt quy chế dân chủ cơ sở, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách cùng nhau đưa ra các nội dung, giải pháp thực hiện trên tinh thần không ngại khó, không bàn lùi mà chỉ bàn các giải pháp khắc phục để tổ chức thực hiện. Các cơ quan tham mưu, các tổ chức đoàn thể và các đơn vị cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tích cực phối hợp triển khai thực hiện phương án thu tuyển lao động đảm bảo hiệu quả, thực chất, đúng quy định; đặc biệt là người đứng đầu phải quyết tâm, quyết liệt và cần linh hoạt, sáng tạo trong triển khai, phải chịu trách nhiệm về nội dung này không được chủ quan.

Tập đoàn sẽ tiếp tục kiến nghị với các cơ quan chức năng chấp thuận cho doanh nghiệp ngành cao su được hưởng cơ chế đặc thù theo quy định của Nghị định 21/2024/NĐ-CP ngày 23/2/2024 do Chính phủ ban hành về việc xem xét các yếu tố đặc thù đối với doanh nghiệp tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội… Tiếp tục thực hiện linh hoạt phương pháp tính năng suất lao động cho phù hợp từng thời điểm, giai đoạn nhằm đảm bảo được mức độ hao phí sức lao động tương ứng mức tiền lương và thu nhập trong tình hình hiện nay, về lâu dài, năng suất lao động phải trở thành một nhân tố quan trọng khi xác định mức lương tối thiểu cho NLĐ và gia đình họ. Tập đoàn quan tâm xem xét các yếu tố và tỷ lệ trích quỹ khen thưởng phúc lợi tại các đơn vị thành viên để có nguồn quỹ chăm lo tốt hơn đời sống cho NLĐ. Ban Lao động tiền lương cần thường xuyên rà soát và hoàn thiện các quy chế quản trị về chính sách tiền lương và chế độ chính sách cho NLĐ, nghiên cứu đề xuất tham mưu các giải pháp phù hợp, kịp thời và có lợi cho NLĐ.

Tập đoàn làm cầu nối thiết lập mối quan hệ giữa các đơn vị Đông Nam bộ và các đơn vị miền núi phía Bắc để thực hiện công tác thu thập, cập nhật, lưu trữ thông tin về NLĐ trên địa bàn các tỉnh phía Bắc; chỉ đạo phối hợp tổ chức thu tuyển, đào tạo và chuyển giao lao động giữa các đơn vị với nhau. Về các giải pháp thu tuyển tùy theo nhu cầu của từng vùng miền, điều kiện lao động và khả năng thực hiện, các đơn vị đánh giá chính xác tình hình thực tế tại đơn vị, chủ động liên hệ với các đơn vị trong ngành, chính quyền địa phương các tỉnh miền núi phía Bắc; xây dựng các chính sách ưu đãi dành cho lao động đồng bào dân tộc xa quê tổ chức thu tuyển lao động linh hoạt theo các phương án để tránh lãng phí, cạnh tranh lao động không lành mạnh trong toàn ngành. Phối hợp thông tin và chia sẻ thường xuyên kinh nghiệm, giải pháp, thu nhập và tình hình lao động dư thừa giữa các đơn vị trong ngành.

Các cấp Công đoàn cần tập trung các nguồn lực, đổi mới hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ theo hướng phát triển các chương trình xuyên suốt toàn hệ thống gắn với các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội của Công đoàn phục vụ trực tiếp và đúng đối tượng, thực hiện đồng bộ giữa trách nhiệm và thụ hưởng, lấy lợi ích là một trong những động lực quan trọng tập hợp, thu hút NLĐ đến với tổ chức Công đoàn.

Lãnh đạo Tập đoàn sẽ tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, tạo đà tăng trưởng bền vững năm 2024 và các năm tiếp theo. Tôi tin tưởng rằng, năm 2024 dù còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng tập thể NLĐ Tập đoàn sẽ phát huy truyền thống 95 năm hào hùng của ngành cao su Việt Nam để chung sức, đồng lòng cùng xây dựng Tập đoàn ngày càng phát triển, góp phần vào sự phát triển của đất nước.

MINH TRÍ (ghi)