“Các đơn vị miền núi phía Bắc cần bám sát kế hoạch, tổ chức sản xuất kinh doanh ngay từ đầu năm”

CSVN – Trong năm 2020, các đơn vị khu vực miền núi phía Bắc đã nỗ lực trong việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và chăm lo đời sống NLĐ. Phóng viên Tạp chí CSVN đã trao đổi với ông Lê Thanh Hưng – Phó TGĐ VRG về những kết quả đạt được của các đơn vị khu vực này trong năm 2020 và định hướng phát triển năm 2021.

Ông Lê Thanh Hưng – Phó TGĐ VRG trao thưởng cho NLĐ. Ảnh: Tùng Phương

– Xin ông cho biết những nỗ lực vượt khó của các đơn vị khu vực miền núi phía Bắc trong việc thực hiện nhiệm vụ và kết quả tiêu biểu mà các đơn vị này đạt được trong năm vừa qua?

Ông Lê Thanh Hưng: Ngoài những khó khăn chung của ngành cao su gặp phải trong năm 2020 thì các đơn vị khu vực miền núi phía Bắc còn gặp nhiều khó khăn riêng do đặc điểm địa hình, thời  tiết không thuận lợi… Trước tình hình thực tế trên, các công ty đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ  và có hiệu quả thông qua việc tiếp tục tiết giảm chi phí trong SXKD và đầu tư, áp dụng khoa học kỹ thuật trong quản lý và sản xuất, áp dụng công nghệ thông tin trong việc giao dịch, thương mại và bán hàng thay vì phương thức truyền thống phải làm việc trực tiếp như trước đây.

Các đơn vị đã tận dụng tối đa thuận lợi ở những tháng cuối năm khi giá sản phẩm có xu thế tăng để tăng cường sản xuất, tiêu thụ nhằm đạt được kết quả cao nhất. Song song với đảm bảo hoạt động SXKD, các đơn vị nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19.

Năm 2020, dù khó khăn nhưng VRG đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch được các cấp giao. Việc hoàn thành kế hoạch của VRG có được là nhờ nỗ lực và quyết tâm cao nhất của cả hệ thống chính trị, trong đó có các đơn vị miền núi phía Bắc. Năm vừa qua, các đơn vị đã thực hiện chăm sóc  tốt 14.494 ha kiến thiết cơ bản, tổ chức khai thác bước đầu có hiệu quả trên diện tích 14.078 ha cao su kinh doanh, khai thác được 13.642 tấn mủ cao su. Nhiều đơn vị về trước kế hoạch VRG giao như Cao su Điện Biên, Mường Nhé – Điện Biên, Yên Bái,…

Doanh thu từ bán mủ cao su 406 tỷ đồng, tạo công ăn, việc làm và đảm bảo thu nhập cho NLĐ, người đồng bào nơi các dự án trú đóng, tiếp tục cùng VRG thực hiện chiến lược phát triển bền vững dựa trên   3 trụ cột: Phát triển kinh tế – Bảo vệ môi trường – Trách nhiệm xã hội.

– Là lãnh đạo được giao phụ trách khu vực miền núi phía Bắc, ông có những định hướng cụ thể gì trong năm 2021 để các đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao, đảm bảo tăng trưởng so với năm 2020?

Ông Lê Thanh Hưng: Năm 2021 được dự báo tiếp tục là một năm khó khăn, nhất là đối với hoạt động khai thác mủ cao su, lĩnh vực kinh doanh chiếm tỷ trọng doanh thu cao nhất VRG do giá bán cao su vẫn ở mức thấp. Tuy nhiên, VRG vẫn xây dựng kế hoạch và quyết tâm thực hiện phải có tăng trưởng so với năm 2020. Là đơn vị thành viên trực thuộc VRG, các đơn vị khu vực miền núi phía Bắc có trách nhiệm thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tuy mức đóng góp vào tổng thể chung chưa cao nhưng các công ty cần phải tổ chức khai thác tốt và đạt tối thiểu 18.240 tấn mủ cao su, doanh thu tiêu thụ đạt tối thiểu 556 tỷ đồng, các công ty hoạt động phải có lãi/hoặc giảm lỗ tối đa nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp, đóng góp chung vào nguồn thu của VRG.

Để đạt được các chỉ tiêu được giao, lãnh đạo VRG đã có những chỉ đạo yêu cầu các công ty không được chủ quan, cần bám kế hoạch, nhiệm vụ được giao để tổ chức SXKD ngay từ ngày đầu tháng đầu của năm. Đặc biệt tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa tổ chức tốt sản xuất trong điều kiện bình thường mới.

Ngoài các giải pháp đã được thực hiện có hiệu quả trong năm 2020 như đã nêu trên, trong năm 2021 các công ty cần phải thực hiện tốt và toàn diện trên các lĩnh vực như sau: quản lý đất đai và kỹ thuật nông nghiệp; tăng cường kiểm tra, đánh giá, quản lý chất lượng các sản phẩm; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, khai thác, mở thêm thị trường mới, đặc biệt là thị trường tiêu thụ phía Bắc; xây dựng các giải pháp tiết kiệm chi phí thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, tăng cường thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí theo chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả; phát huy vai trò người đứng đầu doanh nghiệp;… không ngừng nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp theo hướng minh bạch, hiệu quả nhằm hoàn thành tốt nhất kế hoạch năm 2021 mà VRG giao.

– Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ của ông!

MINH NHIÊN (thực hiện)