Cao su Điện Biên ký hợp đồng góp đất với người dân xã Thanh Nưa

CSVNO – Ngày 9/12, Công ty CPCS Điện Biên phối hợp với UBND huyện Điện Biên tổ chức lễ ký kết hợp đồng góp quyền sử dụng đất để phát triển cao su với các hộ dân xã Thanh Nưa.
Ông Phan Văn Lợi, Tổng Giám đốc Công ty CPCS Điện Biên ký kết hợp đồng góp quyền sử dụng đất để phát triển cao su với đại diện người dân xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên).
Ông Phan Văn Lợi, Tổng Giám đốc Công ty CPCS Điện Biên (phải) ký kết hợp đồng góp quyền sử dụng đất để phát triển cao su với đại diện người dân xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên).

Trên cơ sở thảo luận, thống nhất, tại buổi lễ trước sự chứng kiến của UBND huyện Điện Biên và lãnh đạo các sở, ngành liên quan, 16 hộ gia đình, cá nhân đại diện cho 132 hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Thanh Nưa đã ký hợp đồng góp quyền sử dụng đất để phát triển cây cao su với Công ty CPCS Điện Biên có thời hạn 27 năm (tương đương 1 chu kỳ trồng cây cao su) kể từ năm trồng cây cao su đến năm thanh lý vườn cây. Mục đích là hợp tác kinh doanh trồng cao su, phân chia sản phẩm (mủ cao su tươi) và lợi nhuận sau thuế khi thanh lý vườn cây hết chu kỳ kinh doanh; giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho người dân trong vùng.

Theo đó, giá trị sản phẩm mủ cao su tươi được chia của người dân góp đất được tính bằng diện tích đất góp của người dân nhân với năng suất bình quân của huyện, thành phố có người dân góp đất trồng cây cao su nhân với 10% và nhân với giá mủ tươi trên thị trường. Công ty thanh toán cho người dân góp đất trồng cao su bằng tiền mặt mỗi năm hai lần (lần 1 tạm ứng vào tháng 7, lần 2 thanh quyết toán vào tháng 1 của năm sau liền kề)…

Ông Phan Văn Lợi, Tổng Giám đốc Công ty CPCS Điện Biên ký kết hợp đồng góp quyền sử dụng đất để phát triển cao su với đại diện người dân xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên).
Ông Phan Văn Lợi, Tổng Giám đốc Công ty CPCS Điện Biên ký kết hợp đồng góp quyền sử dụng đất để phát triển cao su với đại diện người dân xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên).

Cũng tại buổi lễ ký kết, đại diện Công ty CPCS Điện Biên và UBND huyện Điện Biên đã báo cáo tình hình phát triển dự án cây cao su trên địa bàn tỉnh Điện Biên nói chung và dự án thực hiện ở huyện Điện Biên. Theo đó, từ năm 2008 đến nay, các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Điện Biên đã chuyển hơn 1.107,6ha đất sang trồng cây cao su đại điền.

Trong đó, các xã: Thanh Nưa chuyển 176,8ha; Hua Thanh 219,5ha; Mường Pồn gần 653,9ha; Thanh Xương gần 50ha; Thanh An hơn 7,6ha). Đến nay, UBND huyện Điện Biên đã cấp 1.540 chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích gần 827,9ha cho các hộ gia đình, cá nhân tại xã Mường Pồn, Hua Thanh và Thanh Nưa…

Tin, ảnh: Gia Kiệt