VRG hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu

CSVNO – Trước những khó khăn chung, VRG đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ và có hiệu quả, nhờ đó đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thỏa thuận và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

Lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp và VRG trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Cao su Việt Lào

Chiều ngày 6/1, VRG tổ chức hội nghị tổng kết công tác SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Theo báo cáo tại hội nghị, ngay từ đầu năm, lãnh đạo VRG đã đề ra nhiều kịch bản điều hành nhằm chủ động đối phó với những khó khăn khách quan trong năm 2020. VRG và các đơn vị thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa nghiêm túc tổ chức phòng chống dịch bệnh Covid – 19 theo chỉ đạo của các cấp, vừa ổn định tổ chức sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho NLĐ.

Hội nghị được tổ chức tại TP.HCM và trực tuyến trên 32 điểm cầu trong và ngoài nước

Với nỗ lực và quyết tâm cao nhất của cả hệ thống chính trị trên mọi lĩnh vực, năm 2020 VRG đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao về sản lượng, tài chính, nguồn vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển, đóng góp nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đảm bảo nguồn chi trả cổ tức cho cổ đông, thu nhập NLĐ tăng so với năm 2019. Với tinh thần đó, tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển Tập đoàn bền vững dựa trên 3 trụ cột: Phát triển kinh tế –  Bảo vệ môi trường –  Trách nhiệm xã hội.

Chủ trì hội nghị

Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất và kết quả kinh doanh năm 2020 đều tăng trưởng so với thực hiện năm 2019 và vượt so với kế hoạch được giao năm 2020. Doanh thu và thu nhập khác ước đạt 25.477 tỷ đồng(đạt 103% ), lợi nhuận trước thuế ước đạt 4.981 tỷ đồng (đạt 100,4%), lợi nhuận sau thuế ước đạt 4.067 tỷ đồng (đạt gần 101%). Riêng Công ty mẹ – Tập đoàn, doanh thu và thu nhập khác ước đạt 4.513 tỷ đồng (vượt 26%), lợi nhuận trước thuế ước đạt 2.795 tỷ đồng ( vượt 8,5%), lợi nhuận sau thuế ước đạt 2.610 tỷ đồng (đạt 101%).

Năm 2020, tiền lương và thu nhập của toàn VRGđều tăng hơn so với kế hoạch được giao. Ước tiền lương bình quân đạt gần 7  đồng/người/tháng, tăng 7,9% so với năm 2020.

Hoạt động thoái vốn ngoài doanh nghiệp theo đề án/danh mục các doanh nghiệp mà VRG phải thoái vốn đã được thực hiện quyết liệt, đúng quy định, các khoản thu đều bù đắp chi phí và có lãi, đem lại nguồn thu đáng kể, đóng góp vào việc hoàn thành kế hoạch năm 2020.

Các đơn vị nhận Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp

Về chương trình phát triển bền vững, VRG tiếp tục thực hiện các khuyến nghị theo nhóm giải pháp để chuẩn bị cho lộ trình tái kết nối với FSC. Triển khai phương án quản lý rừng bền vững cho 100.000 ha và Chứng chỉ rừng Việt Nam (VFCS/FM) cho 45.000 ha tại 13 công ty thành viên. Thực hiện Chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm (PEFC/CoC) cho 23 nhà máy chế biến mủ cao su. Thực hiện Chứng nhận doanh nghiệp bền vững cho 20 công ty; kết quả có 2 công ty đạt Top 10, 14/20 công ty đạt Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam năm 2020 và có 5/20 công ty đạt chuẩn Doanh nghiệp bền vững.

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, ông Nguyễn Ngọc Cảnh – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp đã chúc mừng và biểu dương những kết quả VRG đạt được trong năm 2020. 

Ông nhấn mạnh: “Có thể khẳng định, VRG đã hoàn thành mục tiêu kép vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid – 19 vừa duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi nhuận, duy trì việc làm, thu nhập cho NLĐ và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước. VRG đã kiên trì, bám sát kế hoạch được Ủy ban chấp thuận và không điều chỉnh kế hoạch mặc dù gặp nhiều khó khăn. Điều đó thể hiện sự nỗ lực vượt bậc của tập thể ban lãnh đạo, ban điều hành VRG cùng toàn thể NLĐ đã quyết tâm, đồng lòng, đoàn kết, sáng tạo, phát huy truyền thống 91 năm hào hùng của ngành cao su để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020”.

Ông Nguyễn Ngọc Cảnh – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị

Năm 2021 dự báo tiếp tục là một năm khó khăn, VRG quyết tâm tập trung hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh, có bước tăng trưởng so với năm 2020. Ngoài sản xuất kinh doanh, VRG tiếp tục thực hiện hoàn thành nhiệm vụ tái cơ cấu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Đề án tái cơ cấu VRG sau cổ phần hóa đến năm 2025 sau khi được Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp phê duyệt.

Tại hội nghị, Công ty CPCS Việt Lào vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mớicủa Đảng và Nhà nước trao tặng. Đây là minh chứng rõ nét cho chủ trương triển khai hoạt động đầu tư, kinh doanh ra nước ngoài có hiệu quả, thông qua các hoạt động kinh tế đã và đang góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa nước ta với nước bạn Lào và Campuchia, góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ gìn an ninh trật tự đặt biệt tại khu vực biên giới nơi có các dự án cao su phát triển.

Các đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua nhận khen thưởng của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp

Bên cạnh đó, nhiều tập thể đã nhận được Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp và Cờ thi đua của VRG vì đã có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Lãnh đạo VRG trao Cờ thi đua cho các đơn vị
Lãnh đạo VRG trao tặng Bằng khen cho các đơn vị
HÀ KHUÊ – VŨ PHONG