8 chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT VRG

CSVN – Tại Hội nghị Người lao động Công ty mẹ VRG vào ngày 24/6, Chủ tịch HĐQT VRG Trần Công Kha đã chỉ đạo Công ty mẹ VRG và VRG nói chung cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm để giải quyết các khó khăn thách thức trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐQT VRG Trần Công Kha phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị NLĐ Công ty mẹ Tập đoàn

Chủ tịch HĐQT VRG đánh giá cao những nỗ lực vượt khó của toàn thể NLĐ Tập đoàn thời gian qua. “Năm 2021, VRG nói chung và Công ty mẹ Tập đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD, đạt và vượt các chỉ tiêu quan trọng trong bối cảnh một năm có rất nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 và tình hình kinh tế thế giới. Tập thể NLĐ Công ty mẹ đã thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị chuyên môn nghiệp vụ, đóng góp tích cực cùng các đơn vị thành viên vượt qua khó khăn, triển khai hoàn thành kế hoạch của toàn Tập đoàn”, Chủ tịch HĐQT Trần Công Kha nhấn mạnh.

Năm 2022, VRG triển khai thực hiện kế hoạch SXKD trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 về cơ bản được kiểm soát, hoạt động SXKD trong nước đã trở lại trạng thái bình thường, bước đầu phục hồi và khởi sắc trên nhiều lĩnh vực.

Tuy nhiên tình hình hiện nay xuất hiện nhiều khó khăn mới, nhiều yếu tố thử thách mới cần có nhiều giải pháp khắc phục và giải quyết kịp thời. Trên tinh thần đó, Chủ tịch HĐQT VRG Trần Công Kha đề nghị Công ty mẹ Tập đoàn tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:

Một là tiếp tục phát huy các giải pháp đã thực hiện hiệu quả trong năm 2021, đồng thời chủ động triển khai các biện pháp mới phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị thành viên Tập đoàn, đặc biệt là các đơn vị còn khó khăn.

Hai là tập trung đẩy mạnh quản trị doanh nghiệp theo hướng ngày càng nâng cao vai trò trách nhiệm của người đại diện vốn, kiểm soát viên của Tập đoàn tham gia vào các đơn vị thành viên trong việc thực hiện kế hoạch SXKD của đơn vị và sớm xử lý các vấn đề tồn tại về tài chính và đầu tư.

Ba là quản lý tốt giá thành để kiểm soát việc tăng giá do biến động của giá cả phân bón, nguyên nhiên vật liệu và tiền lương tối thiểu, quản lý hiệu quả chất lượng sản phẩm mủ cao su, phát triển sản phẩm dịch vụ mang thương hiệu VRG; chỉ đạo sắp xếp mô hình, phương án tổ chức sản xuất theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với đặc thù của từng vùng miền.

Bốn là tiếp tục triển khai kế hoạch khai thác các tiềm năng hiện có của Tập đoàn, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng cường công tác quản lý đất đai, tập trung nguồn lực để tập trung phát triển các khu công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên đất cao su phù hợp với quy hoạch.

Năm là tiếp tục thực hiện tái cơ cấu Tập đoàn theo quyết định đã phê duyệt, thực hiện thoái vốn ở các công ty đủ điều kiện và sắp xếp lại, cơ cấu doanh nghiệp để tạo nguồn vốn đầu tư phát triển và tăng cường hiệu quả quản lý.

Sáu là tăng cường mối quan hệ giữa Công ty mẹ Tập đoàn với các đơn vị thành viên trên tinh thần hỗ trợ, trách nhiệm chia sẻ với đơn vị, nhất là các đơn vị khó khăn, tạo điều kiện cho các đơn vị hoàn thành tốt nhất kế hoạch hàng năm để từ đó Tập đoàn hoàn thành nhiệm vụ chung.

Bảy là các phòng ban tăng cường công tác phối hợp, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho lãnh đạo Tập đoàn, nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, tập trung hoàn thành công việc được giao, tham mưu với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc trên từng vấn đề vì hiệu quả của Tập đoàn và đặt lợi ích Tập đoàn lên cao nhất.

Tám là Ban Chấp hành Công đoàn Công ty mẹ Tập đoàn phát huy tốt vai trò của tổ chức Công đoàn, là cầu nối giữa NLĐ với doanh nghiệp, tham mưu lãnh đạo Tập đoàn chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho NLĐ.

Lãnh đạo VRG trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân tại hội nghị.

Chủ tịch HĐQT VRG Trần Công Kha kêu gọi toàn thể NLĐ Công ty mẹ Tập đoàn tiếp tục phát huy truyền thống 93 năm hào hùng của ngành cao su Việt Nam, đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo, chấp hành nghiêm tác phong, lề lối, kỷ luật làm việc, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển bền vững lâu dài của Tập đoàn bằng những việc làm cụ thể, thiết thực nhằm tạo ra những chuyển biến tích cực, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu năm 2022.

Có thể thấy, năm 2022 tiếp tục là một năm đầy khó khăn, thách thức, nhất là đối với lĩnh vực cao su, ngành nghề kinh doanh chiếm tỷ trọng doanh thu cao nhất Tập đoàn do giá bán mủ không ổn định; sản phẩm gỗ và công nghiệp cao su tiếp tục chịu áp lực cạnh tranh gay gắt; việc phát triển khu công nghiệp chưa thuận lợi về cơ chế thuê đất, giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; dịch bệnh Covid-19 vẫn tiềm ẩn rủi ro; cuộc chiến thương mại, tiền tệ giữa các nước lớn; đặc biệt là xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine đã tạo ra một cuộc khủng hoảng lớn, giá dầu, lạm phát tăng cao, chi phí sản xuất tăng… sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Tập đoàn.

Để thực hiện tốt các mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 đã đề ra, Công ty mẹ Tập đoàn cần nỗ lực, tham mưu cho lãnh đạo Tập đoàn, chủ động xây dựng nhiều phương án thích ứng với dịch bệnh Covid – 19 còn nhiều phức tạp và tình hình kinh tế thế giới; có giải pháp thích hợp để bảo đảm nguồn lao động cho các công ty cao su, nhất là đơn vị ở các khu vực kinh tế trọng điểm, bị cạnh tranh nguồn lao động với khối công nghiệp, dịch vụ; đẩy mạnh trồng xen, trồng luân canh, hợp tác phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển cây nguyên liệu gỗ… để tăng hiệu quả sử dụng đất và đáp ứng các tiêu chí về phát triển bền vững; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào SXKD nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu SXKD của Tập đoàn.

ĐÀO PHONG