Cao su Ea H’leo: Gần 15.000 cây cao su gãy, đổ do bão

CSVNO – Do bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu cơn bão 9 và 12 vừa qua, toàn Công ty TNHH MTV Cao su Ea H’leo có gần 15.000 cây cao su bị gãy, đổ.

Vườn cây cao su bị gãy do bão

Bà Trần Thị Thanh Mai – Phó TGĐ Công ty cho biết: Do bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu 2 cơn bão 9 và 12 vừa qua, toàn công ty có gần 15.000 cây cao su bị gãy, đổ (bị trốc gốc hơn 500 cây, gần 3000 cây bị gãy ngang thân, còn lại là bị gãy cành, ngọn chính….).

Trong đó, có gần 7.300 cây đang thời kỳ kinh doanh và gần 7.500 cây thời kỳ kiến thiết cơ bản. Theo đánh giá chung, có khoảng gần 10.000 cây có khả năng khắc phục được.

Cao su gãy đổ

Ngay sau khi các vườn cây bị gãy, đổ, Ban lãnh đạo Công ty đã đến các Nông trường, đội sản xuất chỉ đạo lực lượng công nhân, người lao động thu dọn vườn cây, khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra. Động viên công nhân và các đơn vị tập trung thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua nước rút, phấn đấu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu được giao về sản lượng khai thác mủ.

TRƯỜNG NGỮ