Khối thi đua số 10 ký 6 nội dung giao ước thi đua năm 2017

CSVNO – Sáng 21/3, tại Công ty TNHH PTCS Hoàng Anh Mang Yang K ở Tp. Bang Lung – Vương quốc Campuchia, các đơn vị thành viên trong Khối thi đua  số 10 đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2017.
Các thành viên khối thi đua số 10 tiến hành thảo luận các nội dung thi đua
Các thành viên khối thi đua số 10 tiến hành thảo luận các nội dung thi đua

Theo đó, trong năm 2017, các đơn vị trong Khối thi đua số 10 gồm Công ty TNHH PTCS Hoàng Anh Mang Yang K (khối trưởng), Công ty CPCS Krông Buk Rattanakiri (khối phó), Công ty TNHH MTV VRG – Oudomxay, Công ty CP cao su Dầu Tiếng – Việt Lào, Công ty TNHH MTV Cao su Việt Lào và Công ty TNHH MTV Hà Tĩnh Bolykhamxay cùng nhau ký kết 6 nội dung thi đua.

Các thành viên của khối thi đua số 10 tiến hành ký kết nội dung thi đua
Các thành viên của khối thi đua số 10 tiến hành ký kết nội dung thi đua

Nội dung ký kết giao ước thi đua bao gồm: Các chỉ tiêu về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của tập đoàn; Xây dựng hệ thống chính trị tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh; Thực hiện công tác đầu tư, chấp hành chính sách, quy định luật pháp nước sở tại và chính quyền địa phương nơi đơn vị đứng chân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CB.CNV, thực hiện tốt chế độ dân chủ, tăng cường nghiên cứu, áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất, chuyên môn nghiệp vụ và Tổ chức triển khai, thực hiện tốt các chủ trương, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng.

...và cùng nhau thể hiện quyết tâm hoàn thành kế hoạch 2017
…và cùng nhau thể hiện quyết tâm hoàn thành kế hoạch 2017

Ngoài ra, các thành viên trong khối cũng thống nhất đóng góp kinh phí để khối hoạt động. Theo đó, Công ty TNHH Cao su Việt Lào góp 30 triệu đồng, Công ty TNHH VRG Oudomxay và Hà Tĩnh Bolykhamxay mỗi đơn vị góp 10 triệu đồng, càc thành viên còn lại mỗi đơn vị tham gia 20 triệu đồng. Số tiền này sẽ được dùng cho việc động viên thăm hỏi các đơn vị trong khối khi gặp khó khăn đột xuất, chi cho các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương của đơn vị khối trưởng và khối phó, tổ chức giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa các thành viên trong khối…

Tin, ảnh: Văn Vĩnh