Cao su Quảng Trị biểu dương 47 cá nhân lao động giỏi, sáng tạo

CSVNO – Ngày 7/7, Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị tổ chức Hội nghị biểu dương những tấm gương “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” giai đoạn 2015 – 2019 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2020.

Biểu dương những cá nhân đạt danh hiệu Lao động giỏi – Lao động sáng tạo giai đoạn 2015 – 2019

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” giai đoạn 2015- 2019, Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị tiếp tục đổi mới phong trào thi đua khen thưởng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD, đảm bảo quốc phòng an ninh và làm tốt công tác an sinh xã hội.

Tổng sản lượng khai thác trong 5 năm đạt gần 6.000 tấn, đạt 123% kế hoạch Tập đoàn giao. Tổng doanh thu 5 năm đạt 524 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 35,4 tỷ đồng. Thu nhập bình quân người lao động đạt từ 7-8 triệu đồng/người/ tháng.

Trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực trong 5 năm qua

Từ phong trào thi đua yêu nước đã có 5 tập thể và 47 cá nhân được biểu dương “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Có 8 sáng kiến cấp Bộ, 251 sáng kiến cấp cơ sở được công nhận đã làm lợi cho công ty hàng chục tỷ đồng.

Phát huy những kết quả đạt được, giai đoạn 2020 – 2025, Cao su Quảng Trị phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu chủ yếu được giao. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Lao động giỏi, lao động sáng tạo; Giỏi lý thuyết, vững thực hành; Thực hành tiết kiệm chống lãng phí…góp phần xây dựng công ty ngày càng phát triển với tiêu chí “Đoàn kết, sáng tạo, hiệu quả và phát triển bền vững”.

P.V