Đảng bộ VRG nhận 2 Cờ thi đua xuất sắc của Đảng bộ Khối DNTW

CSVNO – Sáng 11/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối (11/4/2007 – 11/4/2017). Đồng chí Trần Ngọc Thuận – UV Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG; Võ Sỹ Lực – Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐTV VRG; Trần Đức Thuận – Thường trực HĐTV VRG, đại diện VRG tham dự buổi lễ.
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc- UV Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ (phải) trao Cờ thi đua cho Đảng bộ Khối DNTW
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc- UV Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ (phải) trao Cờ thi đua cho Đảng bộ Khối DNTW

Diễn văn kỷ niệm do đồng chí Phạm Viết Thanh – UV Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW trình bày, nêu rõ: Ngày 11/4/2007, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 48-QĐ/TW lập Đảng bộ Khối DNTW. Tại thời điểm thành lập, Đảng bộ Khối DNTW bao gồm 28 Đảng bộ trực thuộc với trên 36.000 Đảng viên. Qua 10 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Đảng bộ Khối có 35 Đảng bộ trực thuộc,với hơn 80.000 Đảng viên.

Các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo doanh nghiệp, ngân hàng nêu cao vai trò, trách nhiệm là công cụ vật chất quan trọng để Đảng và Nhà nước điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh; hàng năm, đóng góp gần 1/3 tổng thu ngân sách quốc gia; đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng và bình ổn thị trường.

Các TĐ, TCT, NN thuộc Khối đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gần 1 triệu người lao động; luôn đi đầu trong công tác an sinh xã hội, với tổng số gần 31.000 tỷ đồng hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, hỗ trợ đời sống nhân dân các vùng khó khăn, huyện nghèo, đảo xa…

Đồng chí Trần Ngọc Thuận – UV Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG (thứ 5, bên trái qua), đại diện Đảng bộ VRG nhận Cờ thành tích xuất sắc góp phần xây dựng Đảng bộ Khối DNTW.
Đồng chí Trần Ngọc Thuận – UV Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG (thứ 5, bên trái qua), đại diện Đảng bộ VRG nhận Cờ thành tích xuất sắc góp phần xây dựng Đảng bộ Khối DNTW.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – UV Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ, Đảng viên, người lao động thuộc Đảng bộ Khối đạt được trong 10 năm qua. Các TĐ, TCT, NN trong Khối đã khẳng định vai trò nòng cốt trong kinh tế Nhà nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô; hoàn thành các công trình trọng điểm quốc gia; bảo đảm an ninh lương thực, an sinh xã hội…

Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí đề nghị các cấp ủy trong Đảng bộ Khối tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu, vai trò năng lực cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Chủ động thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị  về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Võ Sỹ Lực – Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐTV VRG (ngoài cùng, bên trái), đại diện Đảng bộ VRG nhận Cờ thành tích xuất sắc tiêu biểu thực hiện công tác an sinh xã hội.
Đồng chí Võ Sỹ Lực – Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐTV VRG (ngoài cùng, bên trái), đại diện Đảng bộ VRG nhận Cờ thành tích xuất sắc tiêu biểu thực hiện công tác an sinh xã hội.

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Đảng bộ Khối DNTW. Đảng ủy Khối trao cờ, bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác an sinh xã hội giai đoạn 2007 – 2017. Trong đó, Đảng ủy VRG được tặng Cờ về thành tích tham gia xây dựng Đảng bộ Khối 10 năm qua; Cờ về thành tích xuất sắc thực hiện công tác an sinh xã hội.

T.C