cao su Quảng Trị

Cao su Quảng Trị vượt khó

CSVN – Năm 2022, Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do giá cả xăng dầu, nguyên vật liệu đầu vào tăng cao. Tuy

Cao su Quảng Trị vượt khó

CSVN – Năm 2022, Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do giá cả