Cao su Sơn La tiêu thụ được 1.382 tấn mủ cao su trong 6 tháng đầu năm

CSVNO – Năm 2022, Công ty CPCS Sơn La đưa vào khai thác gần 4.650 ha trong tổng diện tích 6.039 ha cây cao su. Đến hết tháng 6, các nông trường, đơn vị sản xuất đã thu hoạch được gần 1.130 tấn mủ.

Chế biến mủ tại nhà máy 28/10.

Nhà máy chế biến mủ cao su Sơn La 28/10 đã chế biến được 2.788 tấn mủ SVR10, cao hơn hơn 536 tấn so với cùng kỳ năm 2021. Đồng thời, công ty đã ký hợp đồng tiêu thụ gần 5.500 tấn mủ; trong đó, đã tiêu thụ được 1.382 tấn mủ trong 6 tháng đầu năm, tổng giá trị hơn 53 tỷ đồng. Tiền lương và các chế độ chính sách cho người lao động được thực hiện đầy đủ, kịp thời; đến hết tháng 6 đã chi trả 20,5 tỷ đồng, thu nhập bình quân công nhân hơn 5,1 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, năm 2022 Nhà máy chế biến cao su Sơn La 28/10 nhận gia công cho Công ty Điện Biên và Lai Châu 5.588 tấn mủ SVR10. Dự kiến tổng doanh thu năm 2022 của Công ty đạt trên 195 tỷ đồng.

NGỌC THUẤN