Sẽ hỗ trợ kinh phí cho thanh niên tình nguyện sang làm việc ở Lào và Campuchia

CSVN – Phát huy kết quả phối hợp năm 2019, năm nay Công đoàn CSVN và ĐTN VRG tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trong đó đặc biệt nắm bắt tư tưởng, việc làm của NLĐ.
ĐVTN VRG trao quà hỗ trợ cho thanh niên công nhân tại Cao su Đồng Nai - Kratie.
ĐVTN VRG trao quà hỗ trợ cho thanh niên công nhân tại Cao su Đồng Nai – Kratie.

Công đoàn CSVN và ĐTN VRG phối hợp xây dựng chương trình tổ chức chuỗi hoạt động trong năm 2020 gồm: Tháng Thanh niên (tháng 3); Tháng Công nhân (tháng 5 đến tháng 7); tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh lao động; Trại hè Thiếu nhi; Lễ tuyên dương học sinh – sinh viên vượt khó học giỏi, Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ cao su năm 2020, Tổng kết 10 năm phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, ngày hội hiến máu tình nguyện…

Phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong lao động

sản xuất, nhất là phong trào tình nguyện sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở các đơn vị vùng sâu vùng xa, tại Lào, Campuchia của đoàn viên Công đoàn, ĐVTN và NLĐ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại đơn vị và sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

ĐTN VRG chủ động xây dựng đề án, vận động thanh niên tình nguyện đến công tác tại các đơn vị vùng sâu vùng xa, đặc biệt là Lào và Campuchia. Hoạt động này được xây dựng quy chế riêng và Công đoàn Cao su VN sẽ hỗ trợ kinh phí ban đầu cho các tình nguyện viên sang làm việc ở Lào và Campuchia.

Công đoàn CSVN và ĐTN VRG phối hợp tổ chức cuộc thi sản phẩm sáng tạo, chọn ra các cá nhân, tập thể có những sản phẩm làm lợi đơn vị, cho ngành để trao giải thưởng “Cao su Việt Nam” vào dịp 28/10. Công đoàn CSVN thành lập tổ thẩm định, xem xét hỗ trợ nguồn kinh phí cho các ý tưởng có khả thi trong việc tạo ra sản phẩm cụ thể.

Công đoàn CSVN hỗ trợ kinh phí tổ chức thực hiện các hoạt động trao Giải thưởng “Sao vàng Cao su” lần thứ XVII, “Thanh niên tiêu biểu ngành cao su” lần thứ VIII năm 2020; tổ chức chương trình tình nguyện quốc tế; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 72 năm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7 và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành cao su Việt Nam (28/10/1929 – 28/10/2020).

ĐTN VRG tiếp tục thực hiện tốt chương  trình phối hợp hoạt động giữa 2 bên đã ký kết. Yêu cầu tổ chức Công đoàn và ĐTN các đơn vị thành viên ký kết chương trình phối hợp công tác nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp.

TUỆ LINH