Đoàn Thanh niên Cao su Việt Lào tổ chức Tết thiếu nhi

CSVNO – Ngày 1/6, nhân dịp Quốc tế thiếu nhi, Đoàn Thanh niên Cao su Việt Lào đã tổ chức tặng quà cho các em nhỏ là con của CB.CNV LĐ đang làm việc tại công ty.

Chi đoàn Khối Phòng ban tổ chức tặng quà cho các em tại đơn vị

Chương trình được phát động tại 6 chi đoàn gồm Khối phòng ban, 4 Nông trường và 1 Nhà máy trực thuộc của công ty. Đoàn Thanh niên đã trao tặng 60 suất quà với tổng giá trị là 6.000.000 kíp. Công đoàn công ty cũng hỗ trợ cho 261 em với tổng tiền 13.050.000 kip.

Chi đoàn Nông trường 4 tổ chức tặng quà cho các em tại đơn vị

Đây hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm tăng cường sự gắn kết của các em thiếu niên, nhi đồng, là cơ hội để các bạn nhỏ gặp gỡ, giao lưu, gắn kết với nhau hơn. Đồng thời đề cao tinh thần hành động vì trẻ em, bảo vệ trẻ em, tăng cao giáo dục và quan tâm đến tinh thần cho các em. Thể hiện việc chăm sóc, bảo vệ, và giáo dục cho trẻ em không chỉ là việc của gia đình, nhà trường, mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội.

Chi đoàn Nông trường 1 tổ chức tặng quà cho các em tại đơn vị
MẪN NHI