Đoàn Thanh niên VRG về nguồn tại tỉnh Quảng Nam

CSVNO – Ngày 7/7, Đoàn Thanh niên VRG cùng lãnh đạo Công ty CP Thủy điện Geruco Sông Côn tổ chức chương trình về nguồn tại Khu di tích lịch sử quốc gia Nước Oa, căn cứ địa của khu V kháng chiến chống Mỹ và Nhà thờ lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng tại tỉnh Quảng Nam.

Đoàn công tác về nguồn Khu di tích lịch sử quốc gia Nước Oa

Chương trình về nguồn và tìm hiểu truyền thống tại tỉnh Quảng Nam đã tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên.

Đoàn công tác tham quan Nhà thờ lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng

Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua trong tuổi trẻ Tập đoàn chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống ngành cao su Việt Nam (28/10/1929 – 28/10/2023) và kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023.

Tìm hiểu về căn cứ địa của khu V kháng chiến chống Mỹ
Tham quan các hiện vật lịch sử trưng bày tại Khu di tích lịch sử quốc gia Nước Oa
Đoàn công tác tham quan Nhà thờ lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng
THIÊN HƯƠNG – XUÂN DUY