Chị Trần Huỳnh Ngọc Cẩm tái đắc cử chức Bí thư Chi đoàn Tạp chí Cao su Việt Nam

CSVNO – Tại Đại hội Chi đoàn Tạp chí Cao su Việt Nam lần thứ VIII được tổ chức vào ngày 10/3, chị Trần Huỳnh Ngọc Cẩm được Đại hội tín nhiệm tiếp tục giữ chức danh Bí thư nhiệm kỳ 2022 – 2024.

Đại diện lãnh đạo Đoàn Thanh niên VRG và lãnh đạo Tạp chí Cao su Việt Nam tặng hoa chúc mừng BCH Chi đoàn Tạp chí nhiệm kỳ 2022- 2024

Với đặc thù chi đoàn của một đơn vị hoạt động báo chí, tổng số đoàn viên hiện có là 9 đồng chí, tổ chức ĐTN Tạp chí đã tích cực chủ động, thích ứng với tình hình thực tiễn của ngành cao su và môi trường hoạt động báo chí, cùng với đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền đi đôi với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đảm bảo đời sống NLĐ.

Trong giai đoạn 2020 – 2021, ĐTN đã tập trung công tác tổ chức, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chủ trương mới của Đoàn được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Các hoạt động Đoàn được chuyển tải nhanh chóng, hiệu quả qua phương tiện thông tin Tạp chí Cao su Việt Nam. Nhiều hoạt động tuyên truyền đã mang lại ý nghĩa thiết thực, từng bước khơi dậy tính tình nguyện, xung kích vì cộng đồng của đoàn viên, thanh niên. Chi đoàn đã cử cán bộ Đoàn tham gia học tập quán triệt các nghị quyết của Đảng bộ VRG, tham gia sưu tầm tư liệu truyền thống ngành cao su, thực hiện các ấn phẩm, phim tài liệu lịch sử truyền thống ngành…

Các đại biểu tiến hành bầu cử tại Đại hội

Xác định công tác Đoàn phải gắn với công tác chuyên môn và phục vụ công tác chuyên môn, ĐTN Tạp chí luôn phát huy vai trò xung kích trong công tác. Chi đoàn đã cử các Đoàn viên là phóng viên tham gia viết, gửi bài dự thi các giải thưởng báo chí cấp Trung ương và địa phương, nhiều đồng chí đã đạt được những giải cao. Chi đoàn có nhiều đồng chí trực tiếp tham gia thực hiện Trang tin Tuổi trẻ VRG, phát hành thường kỳ trên tờ Tạp chí Cao su Việt Nam và trên trang tin điện tử.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi đoàn đã đảm nhận các phần việc, công trình thanh niên như: Tổ chức trao tặng khẩu trang, nước kháng khuẩn cho CB. CNVC – LĐ, cùng đơn vị chung tay phòng chống dịch Covid – 19. Chi đoàn phối hơp với Công đoàn đơn vị thực hiện góc cà phê, tạo không gian nghỉ ngơi giữa giờ làm việc tại đơn vị. Nhiều Đoàn viên là phóng viên trực tiếp thực hiện phim phóng sự 10 sự kiện Đoàn thanh niên VRG, thực hiện các ấn phẩm (sách, kỷ yếu) triển lãm ảnh truyền thống tại các sự kiện quan trọng của ngành và của đơn vị thành viên.

Đại biểu biểu quyết các quyết nghị quan trong tại Đại hội

Ngoài ra, cán bộ Đoàn viên Chi đoàn ngành cao su tích cực học tập, có ý thức và trách nhiệm tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, xung kích trong các hoạt động tập thể của Tạp chí. Chi đoàn là lực lượng nòng cốt, đóng góp tích cực, hiệu quả, trong các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị đi đôi với sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

Công tác xây dựng Đoàn, tập hợp thanh niên được quan tâm và thực hiện tốt.  Trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp và trao thẻ Đoàn cho 2 thanh niên ưu tú vào Đoàn, giới thiệu 4 Đoàn viên ưu tú cho Chi bộ cho tham gia học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng. Trong đó có 1 đoàn viên đã được kết nạp Đảng.

Đồng chí Trần Quốc Bình – UV BCH Trung ương Đoàn, UV BTV Đoàn khối DN TW, Bí thư Đoàn Thanh niên VRG phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội,đồng chí Trần Quốc Bình – UV BCH Trung ương Đoàn, UV BTV Đoàn khối DN TW, Bí thư Đoàn Thanh niên VRG nghi nhận và đánh giá cao các hoạt động mang lại hiệu của của tổ chức Đoàn thanh niên Tạp chí Cao su Việt Nam, Đồng chí nhấn mạnh: “Tổ chức đoàn thanh niên công ty cần phát huy hơn nữa tính sáng tạo của tuổi trẻ qua các hoạt động chuyên môn, mang lại hiệu quả trong trong công tác tuyên truyền của đơn vị. Bám sát các hoạt động của tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn đơn vị, xây dựng các kế hoạch hành động đúng hướng. Áp dụng hơn nữa công nghệ thông tin vào công tác hoạt động đoàn, chuyển tải thông tin nhanh đến đoàn viên các chương trình hoạt động đoàn của Chi đoàn và của đoàn cấp trên. Phát huy tính hiệu lực, hiệu quả trong các hoạt động của đoàn…”

Đại diện lãnh đạo Đoàn thanh niên VRG và lãnh đạo Tạp chí trao bằng khen và hoa cho Chi đoàn

Trong nhiệm kỳ qua, Chi đoàn và 7 đoàn viên Tạp chí vinh dự được nhận Giấy khen của Đoàn Thanh niên VRG vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc công tác đoàn và hoạt động phong trào thanh niên

Đại diện lãnh đạo Đoàn Thanh niên VRG và lãnh đạo Công đoàn Tạp chí trao bằng khen và hoa cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ qua

Đại hội cũng đã tiến hành bầu BCH Đoàn Thanh niên Tạp chí nhiệm kỳ 2022 – 2027, bầu Đại biểu dự Đại hội Đoàn Thanh niên VRG. Theo đó có có 3 đồng chí được bầu vào BCH nhiệm kỳ mới, Đồng Trần Huỳnh Ngọc Cẩm được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư chi đoàn. Đại hội cũng đã bầu 3 đồng chí, đại diện cho đoàn viên đi dự Đại hội đoàn cấp trên.

VŨ PHONG