campuchia

Ấn tượng một chuyến đi “Cam”

CSVN – Đất “Cam” (Campuchia) vốn nổi tiếng với những ngôi chùa, đền và văn hóa Phật giáo, ai đến rồi cũng có những kỷ niệm, điều đáng nhớ. Với chúng tôi, trong một chuyến