VRG triển khai các hoạt động hướng đến tái kết nối với FSC

CSVNO – Ngày 8/1/2020 Hội đồng quản lý rừng thế giới (FSC) và VRG đã thông báo về việc FSC  sẽ chính thức thực hiện quy trình có tiềm năng để tái kết nối với VRG. Tạp chí Cao su VN trích đăng toàn văn thông báo của VRG:
Ảnh: Ng.Cường
Ảnh: Ng.Cường

Theo tuyên bố của Hội đồng quản lý rừng thế giới (FSC) ngày 8/1/2020, FSC sẽ chính thức thảo luận với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) để phát triển kế hoạch giúp VRG hiệu chỉnh những hoạt động trong quá khứ không phù hợp với Chính sách kết nối của FSC và giảm thiểu các tác động tiêu cực từ những hoạt động này, với quan điểm VRG có khả năng tái gia nhập hệ thống FSC khi hoàn thành kế hoạch này.

Quyết định này của FSC được đưa ra sau khi FSC tiến hành đánh giá về sự sẵn sàng thực hiện các điều kiện tái kết nối của VRG. Theo FSC, đánh giá sự sẵn sàng của VRG cho thấy có kết quả khả quan, do đó FSC và VRG sẽ bước vào giai đoạn lập kế hoạch năm 2020, được gọi là “Lộ trình” hướng đến tái kết nối.

Đánh giá của FSC đã cho thấy VRG có những bằng chứng rõ ràng về sự cam kết của cấp quản lý hàng đầu hướng đến tái kết nối với FSC. Bằng chứng này bao gồm sự công bố của VRG về những hoạt động trong quá khứ không phù hợp với chính sách của FSC và cam kết giải quyết vấn đề này, VRG đã thực hiện các hoạt động cụ thể có giá trị xã hội và môi trường phù hợp và thực hành kinh doanh có trách nhiệm hơn, thể hiện sự minh bạch trong quản lý điều hành, từng bước cải thiện sự tham gia của các bên liên quan và không có bằng chứng về việc chuyển đổi rừng đáng kể sang rừng trồng sau năm 2015.

FSC sẽ bắt đầu phát triển “Lộ trình” thông qua một quy trình có sự tham gia của các bên liên quan mang tính toàn diện, minh bạch và chặt chẽ. “Lộ trình” sẽ đưa ra các điều kiện để VRG hoàn thành việc sửa đổi những hoạt động trong quá khứ không phù hợp với Chính sách của FSC, khắc phục các tác động tiêu cực đến môi trường và xã hội liên quan đến những hoạt động này và ngăn chặn sự tái diễn của bất kỳ hoạt động nào tương tự.

VRG hiểu rằng việc thực hiện Lộ trình không phải là một sự đảm bảo tất nhiên để chấm dứt ngưng kết nối, tuy nhiên VRG sẽ nỗ lực hoàn thành các điều kiện của Lộ trình tái kết nối với FSC trong thời gian sớm nhất.

VRG sẽ tăng cường phối hợp với các bên liên quan để được hỗ trợ và xác minh kết quả thực hiện Lộ trình. Bên cạnh đó, VRG sẽ cùng các tổ chức phù hợp đánh giá về tiềm năng quản lý rừng cao su và đáp ứng tiêu chí FSC của những thành viên có kế hoạch cung cấp cao su và gỗ cao su bền vững cho khách hàng để có thể đăng ký chứng chỉ FSC trong trường hợp FSC và VRG có tiềm năng tái kết nối trong tương lai.

MINH TÂM

Tuyên bố của FSC tại 2 đường dẫn sau:

https://www.fsc.org/en/news/fsc-and-vrg-begin-process-possibly-end-disassociation

https://fsc.org/sites/fsc.org/files/2020-01/FSC%20statement%20on%20VRG%20Roadmap%20process_2020-01-08.pdf

Tuyên bố của VRG: Bản tiếng Việt và Anh tại 2 đường dẫn sau:

https://vnrubbergroup.com/tin-tuc/VRG-trien-khai-cac-hoat-ong-huong-en-tai-ket-noi-voi-FSC

https://vnrubbergroup.com/tin-tuc/VRG-develops-activities-with-the-aim-of-ending-its-disassociation-with-FSC