Đại hội Đảng bộ NT Lai Uyên: Đại hội điểm cấp cơ sở của Cao su Phước Hòa

CSVNO – Trong hai ngày 19 – 20/3, Đảng bộ Nông trường Cao su Lai Uyên tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là Đại hội điểm cấp cơ sở của Đảng bộ Công ty CPCS Phước Hòa và tiến hành bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội.
 Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội
Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội

Đảng bộ NTCS Lai Uyên hiện có 116 đảng viên/434 cán bộ, đảng viên và công nhân lao động. Đảng bộ hiện có 10 chi bộ trực thuộc, tổng diện tích khai thác trong nhiệm kỳ gần 6.000 ha. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Nông trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Trong đó, đáng chú ý là: Sản lượng khai thác đạt 106,6%; năng suất bình quân đạt 2,05 tấn/ha, vượt 8% so với Nghị quyết, là Nông trường có 16 năm liên tục đạt đơn vị 2 tấn/ha; thu nhập tiền lương bình quân đạt 110%; đã kết nạp được 40 đảng viên, vượt 5% so với Nghị quyết; các tổ chức đoàn thể luôn được công nhận vững mạnh, xuất sắc…

 Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội
Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội

Từ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Nông trường tiếp tục đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 – 2025 như: Phấn đấu khai thác đạt và giao nộp sản lượng đạt 12.000 tấn; chăm sóc tốt hơn 1.300 ha vườn cây kiến thiết cơ bản và đưa vào khai thác đúng tuổi với tỷ lệ số lượng đạt quy định; tiền lương bình quân đạt trên 8 triệu đồng/người/tháng; phấn đấu 100% tổ chức cơ sở Đảng đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra.

Với tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã bầu ra 11 đồng chí tham gia Ban chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 03 đồng chí và Uỷ ban kiểm tra gồm 3 đồng chí. Đồng chí Trần Minh Hoàng – Giám đốc Nông trường tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Nông trường. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu cấp Công ty gồm 18 đồng chí (1 dự khuyết).

Quang cảnh Đại hội
Quang cảnh Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Tược – Bí thư Đảng ủy, TGĐ Công ty CPCS Phước Hòa đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Nông trường đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020; yêu cầu Đảng bộ Nông trường nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Đặc biệt là tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức đơn vị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nhất là trong giai đoạn còn khó khăn như hiện nay; gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII của Đảng; phát huy dân chủ và tiếp tục giữ vững sự đoàn kết trong toàn Đảng bộ để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra.

Đ/c Nguyễn Văn Tược – Bí thư Đảng ủy, TGĐ Cao su Phước Hòa phát biểu chỉ đạo Đại hội
Đ/c Nguyễn Văn Tược – Bí thư Đảng ủy, TGĐ Cao su Phước Hòa phát biểu chỉ đạo Đại hội

Ngay sau khi bế mạc Đại hội Đảng bộ NTCS Lai Uyên, đồng chí Nguyễn Văn Tược, BT Đảng ủy Công ty đã chủ trì họp rút kinh nghiệm để các Chi, Đảng bộ cơ sở tổ chức tốt Đại hội trong thời gian tới.

ĐỨC THUẬN