Phát triển bền vững chiến lược trọng tâm của VRG

CSVN Xuân – VRG đang thực hiện lộ trình tham gia REDD+ (Chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất, suy thoái rừng, nâng cao trữ lượng cacbon và quản lý bền vững tài nguyên rừng) và cấp chứng chỉ FSC trên toàn bộ diện tích cao su VRG đang quản lý theo hướng phát triển bền vững (PTBV). Theo ông Trương Minh Trung – Phó TGĐ VRG, VRG là một trong những nhân tố quan trọng của ngành cao su VN thực hiện chiến lược PTBV.
Ảnh: Ng. Cường
Ảnh: Ng. Cường
Cam kết không mở rộng diện tích

Diện tích cao su mà VRG đang quản lý khoảng trên 400.000 ha, trong đó trong nước khoảng 290.000 ha, nước ngoài khoảng 110.000 ha. Hiện nay, VRG đang quản lý 65 dự án của các đơn vị cao su trực thuộc, trong đó, trong nước là 44 đơn vị và nước ngoài là 19 đơn vị và 2 dự án.

Theo ông Trương Minh Trung,  đối  với trong nước, VRG khẳng định trong chiến lược phát triển của mình cũng như tại các hội thảo, hội nghị quốc tế đều cam kết không mở rộng diện tích cao su với 3 lý do:  Thứ  nhất, vì  lợi ích chung của các nước trồng cao su. Hiện nay nguồn cung đang lớn hơn cầu và trong những năm sắp tới dự báo tình hình cũng chưa có nhiều thay đổi. Do vậy, cùng với các nước khác như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Việt Nam cũng sẽ không mở rộng diện tích và VRG là  đơn vị  đi đầu thực hiện chiến lược này nhằm nâng giá trị của cao su.

Thứ hai là vì sự PTBV của ngành cao su VN. Hiện nay, theo quy hoạch thì VRG chỉ mới phát triển 290.000 ha/420.000 ha được duyệt. Tuy nhiên diện tích cao su cả nước đã gần 1 triệu ha, phá vỡ quy hoạch của nhà nước. Do vậy, VRG khẳng định là sẽ không mở rộng diện tích cao su trong nước và giữ ở mức hiện tại.

Thứ ba, VRG là một trong những nhân tố quan trọng của ngành cao su VN trong việc thực hiện chiến lược PTBV. Thực hiện vấn đề này, trong thời gian tới, VRG tập trung vào việc thâm canh vườn cây, nâng cao năng suất và nâng cao chuỗi giá trị cung ứng mủ từ vườn cây cho đến sản phẩm cuối cùng là sản phẩm công nghiệp chế biến cao su chuyên sâu.

 Bảo vệ và phát triển rừng, tăng trưởng xanh

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, cải thiện đời sống người lao động, tiết giảm chi phí đầu tư tại doanh nghiệp và nâng cao độ phủ xanh trong thời gian KTCB, từ năm 2014, VRG đã triển khai trồng xen các loại cây ngắn ngày, dài ngày trong các lô cao su. Đồng thời, việc trồng xen các loại cây cũng nhằm theo hướng PTBV và VRG cũng đang tích cực thực hiện cấp chứng chỉ FSC cho toàn bộ diện tích cao su mà VRG đang quản lý theo hướng PTBV.

Nhằm nâng cao chất lượng rừng trồng, gắn và lồng ghép với việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ và phát triển rừng, tăng trưởng xanh, VRG đang hướng tới PTBV trong nông nghiệp cao su thông qua định hướng đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp trên vườn cao su ở các khu vực VRG đang quản lý.

Nói về các kế hoạch để thực hiện chiến lược phát triển cao su thiên nhiên bền vững, ông Trương Minh Trung cho biết, chủ trương của VRG là hướng đến PTBV, triển khai các hoạt động có trách nhiệm xã hội, tích cực đầu tư an sinh xã hội, thực hiện những bước đi đáng tin cậy trong chính sách mới một cách minh bạch đối với các bên có liên quan, tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác.

VRG luôn hướng tới PTBV, tạo mối liên kết chặt chẽ với cộng đồng địa phương và luôn quan tâm đầu tư an sinh xã hội tại vùng của dự án. Hiện nay, Tập đoàn tiếp tục triển khai chính sách đầu tư an sinh xã hội cho các vùng dự án để người dân gắn bó lâu dài với công ty trồng cao su.

Bên cạnh đó, các chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng và công trình phúc lợi phục vụ cho cộng đồng dân cư quanh vùng dự án luôn được VRG quan tâm và dành một khoản kinh phí đáng kể để thực hiện.

Ngoài ra VRG rất quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, không chỉ các dự án trong nước mà kể cả nước ngoài. Ông Trương Minh Trung chia sẻ: “VRG tin tưởng rằng chiến lược phát triển của Tập đoàn sẽ nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của người dân địa phương, cũng như các tổ chức quốc tế”.

Tuệ Linh