Cao su Hương Khê – Hà Tĩnh khai thác trên 2.100 ha cao su năm 2023

CSVNO – Hội nghị Người Lao động năm 2023 Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê – Hà Tĩnh ngày 23/2 đã đưa ra chỉ tiêu cao su khai thác 2.125,68ha, chăm sóc bảo vệ cao su KTCB: 2.368,59 ha. Sản lượng mủ khai thác phấn đấu 1.800 tấn/1.600 tấn kế hoạch.

Ông Lê Thanh Tú – Phó TGĐ VRG trao bằng khen của VRG cho các tập thể, cá nhân.

Năm 2022 Công ty đã thực hiện khai thác với diện tích vườn cao su kinh doanh 1.874,81ha. Sản lượng mủ cao su 1.545,85 tấn/1.350 tấn đạt 114,5% so với kế hoạch, đạt 125,5% so với kết quả thực hiện năm 2021 vượt và về trước kế hoạch 24 ngày. Năng suất bình quân: 0,82 tấn/ha/0,72 tấn/ha, đạt 113,9% so với kế hoạch.

Công ty cũng chăm sóc vườn cây kinh doanh 1.874,81ha, đạt 100% so với kế hoạch. Chăm sóc vườn cây KTCB 1.126,97ha đạt 100% so với kế hoạch. Công tác chăm sóc vườn cao su được thực hiện đảm bảo quy trình kỹ thuật, suất đầu tư theo quy định của Tập đoàn.

Lãnh đạo Công đoàn CSVN và LĐLĐ tỉnh trao cờ thi đua cho Công đoàn Công ty.

Tổng doanh thu đạt 52,74 tỷ đồng và nộp ngân sách 2,24 tỷ đồng đạt 113,61% so với kế hoạch và đạt 178% so với năm 2021.

Bên cạnh việc tăng năng suất, sản lượng Công ty đã thực hiện tiết giảm tối đa chi phí trong SXKD nên đã giảm được giá thành sản phẩm đáng kể so với kế hoạch. Lương bình quân 474 lao động đạt 5,6 triệu đồng/người/ tháng. Đóng nộp bảo hiểm các loại 4.892,10 triệu đồng.

Khen thưởng NLĐ tại hội nghị.

Tại Hội nghị, VRG đã tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 40 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh và công tác chuyên môn năm 2022 và 4 tập thể về trước kế hoạch.

Công đoàn Công ty được tặng cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn Cao su VN trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2022. Tặng bằng khen, giấy khen cho 4 tập thể Công đoàn Nông trường và 6 cá nhân xuất sắc nhất trong năm 2022 và 12 suất quà cho nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp ngày Phụ nữ 8/3.

Trao 12 suất quà cho nữ CNLĐ khó khăn nhân dịp 8/3.

Tại Hội nghị Công ty đã đưa ra chỉ tiêu thực hiện cho năm 2023 như diện tích cao su khai thác 2.125,68ha. Diện tích chăm sóc bảo vệ cao su KTCB 2.368,59 ha. Sản lượng mủ khai thác phấn đấu 1.800 tấn/1.600 tấn đạt 112,5% so với chỉ tiêu Tập đoàn giao. Năng suất bình quân phấn đấu 0,85 tấn/ha/0,75 tấn/ha đạt 113% so với chỉ tiêu Tập đoàn giao. Sản lượng tiêu thụ 1.606,38 tấn. Doanh thu cao su 59 tỷ đồng.

NHƯ HOÀI