Cao su Chư Prông diễn tập chiến đấu phòng thủ

CSVNO – Sáng 8/6, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông tổ chức khai mạc “Diễn tập chiến đấu phòng thủ ”. Tham dự buổi khai mạc có ông Hứa Ngọc Hiệp – Phó TGĐ VRG, lãnh đạo các Công ty Chư Sê, Chư Păh và Mang Yang.
Khai mạc buổi diễn tập
Khai mạc buổi diễn tập

Buổi diễn tập mang mật danh “TVCS – 18” do Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai chỉ đạo thực hiện, mục đích nhằm quán triệt và cụ thể hóa quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân của Đảng ở các cơ quan, tổ chức; nâng cao vai trò tham mưu của phòng ban, các đoàn thể và các NT, xí nghiệp về công tác quốc phòng an ninh. Nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng của Ban CHQS công ty và khả năng phối hợp với lực lượng trong khu vực chiến đấu phòng thủ.

Phó chỉ huy trưởng báo cáo đồng chí bí thư Đảng bộ khi nhận được thông tin
Phó chỉ huy trưởng báo cáo đồng chí bí thư Đảng bộ khi nhận được thông tin, tại buổi diễn tập.

Thông qua cuộc diễn tập, sẽ nâng cao trình độ lãnh đạo, điều hành của Đảng ủy công ty, Ban TGĐ cũng như công tác tham mưu của các phòng ban, đoàn thể, các NT và xí nghiệp về xây dựng khu vực phòng thủ khi chuyển hoạt động của công ty vào trạng thái quốc phòng, xây dựng hệ thống kế hoạch đảm bảo năm đầu chiến tranh của các phòng ban chức năng, phù hợp với đặc điểm, tình hình và nhiệm vụ của công ty.

Họp triển khai nhiệm vụ
Họp triển khai nhiệm vụ

VĂN VĨNH