Công ty 75 tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ đợt 1

CSVNO – Sáng ngày 27/02/2019, Công ty 75 (Binh đoàn 15) đã tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ đợt 1 năm 2019. Tham gia đợt huấn luyện lần này có 130 đồng chí là CNVC, lực lượng bảo vệ và người lao động trong toàn công ty. Thời gian huấn luyện diễn ra liên tục từ ngày 27/02 – 05/3/2019.

DSC_0437

Trong thời gian huấn luyện, các chiến sĩ dân quân tự vệ sẽ được quán triệt các nội dung về Luật Dân quân tự vệ; công tác dân vận của lực lượng tự vệ; phòng chống chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch là nhiệm vụ hàng đầu trong nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc XHCN; điều lệnh đội ngũ; kỹ thuật bắn súng máy 12Đ7; kỹ thuật chiến đấu bộ binh; chiến thuật dân quân tự vệ….

lực lượng tự vệ luyện tập bắn súng bộ binh
Lực lượng tự vệ luyện tập bắn súng bộ binh

Thông qua huấn luyện nhằm giúp các chiến sĩ dân quân tự vệ có nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; hiểu được nhiệm vụ quốc phòng quân sự nơi đơn vị đứng chân; thành thạo kỹ chiến thuật chiến đấu dân quân tự vệ. Trên cơ sở đó xây dựng phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, tổ chức kỷ luật, tác phong chính quy, tinh nhuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Lực lượng tự vệ tham gia huấn luyện dân quân tự vệ năm2019
Lực lượng tự vệ tham gia huấn luyện dân quân tự vệ năm 2019

THU HIỀN