Cao su Chư Prông

Cao su Chư Prông sẵn sàng cho mùa tái canh

CSVN – Tuy năm 2023, Cao su Chư Prông chỉ tái canh 120 ha, nhưng đơn vị cũng gặp một số khó khăn nhất định. Song với sự chủ động về mọi mặt, lãnh đạo