Cao su Chư Prông

Phát huy thế mạnh từ phong trào thi đua

CSVN – Do nắng hạn kéo dài, cuối tháng 7 công việc khai thác mới được bắt đầu. Nhưng đến 15/11 Nông trường An Biên (Cao su Chư Prông) vẫn đạt trên 82% kế hoạch,