Cao su Hòa Bình thu nhập bình quân gần 7 triệu đồng/người/tháng