Cao su Ea H’Leo cho chị em vay hơn 165 triệu đồng phát triển kinh tế gia đình

CSVN – Đó là thông tin đáng chú ý tại buổi làm việc của ông Hứa Ngọc Hiệp – Phó TGĐ VRG, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ VRG với Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Cao su Ea H’Leo vào ngày 31/5.
Nữ công nhân Công ty TNHH MTv Cao su Ea Hleo. Ảnh: Văn Vĩnh
Nữ công nhân Công ty TNHH MTv Cao su Ea Hleo. Ảnh: Văn Vĩnh

Theo Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Cao su Ea H’Leo, toàn công ty hiện có 801 nữ CBCNV-LĐ, chiếm 49% tổng số lao động toàn công ty. Từ đầu năm 2016 đến nay, công ty đã tạo nguồn phát triển vốn giúp chị em làm kinh tế gia đình với tổng số tiền hơn 165 triệu đồng, cho 82 chị em vay. Đồng thời, CĐ công ty tín chấp cho chị em vay với số tiền trên 5 tỷ đồng phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Ông Hứa Ngọc Hiệp chỉ đạo, thời gian tới, Ban và lãnh đạo công ty cần chú trọng đảm bảo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nữ CBCNV-LĐ. Đưa công tác đào tạo cán bộ nữ vào nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thực hiện công tác quy hoạch dài hạn đối với chị em phụ nữ trong công ty. Cùng với đó, đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, xây dựng gia đình văn hóa. Quan tâm, tổ chức các hoạt động văn thể cho nữ CBCNV-LĐ…

Trường Ngữ