Khối các đơn vị khu công nghiệp: Doanh thu, lợi nhuận đều tăng

CSVNO-Khối thi đua số 13 gồm những đơn vị thành viên đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp thuộc VRG. Năm 2017, các chỉ tiêu thực hiện SXKD các đơn vị của Khối đều đạt kết quả khả quan. 
Quang cảnh Hội nghị Tổng kết Công tác thi đua năm 2017 khối thi đua số 13
Quang cảnh Hội nghị Tổng kết Công tác thi đua năm 2017 khối thi đua số 13

Ngày 14/11, Khối thi đua số 13 (Khối các đơn vị khu công nghiệp) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua năm 2017 tại Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hố Nai.

Sau quá trình chấm điểm, nhận xét, Hội nghị đã thống nhất, năm 2017, đề nghị tặng “Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ” cho Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên; đề nghị tặng “Cờ thi đua của Bộ NN&PTNT” cho Công ty CP KCN Bình Long và Công ty CP KCN Long Khánh. Ngoài ra, các thành viên Khối còn thống nhất bình chọn, đề nghị tặng “Cờ thi đua của VRG” cho Công ty CP KCN Hố Nai và Công ty CP KCN An Điền; đề nghị tặng bằng khen Tập đoàn cho Công ty CP KCN Tân Bình và Công ty CP KCN Đầu tư Sài Gòn VRG.

Tại hội nghị, Công ty CP KCN Đầu tư Sài Gòn VRG nhận nhiệm vụ Khối trưởng và Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú làm Khối phó Khối thi đua số 13 năm 2018.

Ông Phan Viết Phùng – Trưởng Ban Thi đua Tuyên truyền Văn thể VRG phát biểu tại hội nghị
Ông Phan Viết Phùng – Trưởng Ban Thi đua Tuyên truyền Văn thể VRG phát biểu tại hội nghị

Năm 2017, tình hình SXKD, thu hút đầu tư của các công ty trong Khối gặp nhiều khó khăn, nhất là công tác bồi thường đất. Tuy nhiên, các thành viên trong Khối đã nỗ lực thực hiện kế hoạch SXKD đạt nhiều kết quả cao: Doanh thu toàn khối gần 2.000 tỷ đồng/1.847tỷ KH, đạt 105,4 % KH; lợi nhuận sau thuế hơn 367 tỷ đồng; thu nhập tiền lương bình quân trên 9 triệu đồng/người/tháng.

Công tác thi đua khen thưởng năm 2017 của Khối  được thực hiện hiệu quả, thiết thực như thi đua hoàn thành KH SXKD; Thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; tham gia Hội thao Khối thi đua số 13 lần II năm 2017; phát động CB CNVC LĐ tích cực hưởng ứng ngày vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào các vùng bị thiên tai, bão lũ…

Minh Tâm – Đào Phong