Công đoàn các cấp đồng hành cùng NLĐ trong quá trình cổ phần hóa

CSVN – Trong quá trình cổ phần hóa (CPH) của VRG, CĐ Cao su VN luôn bám sát mục tiêu, định hướng của Đảng ủy, Ban lãnh đạo VRG để xây dựng các kế hoạch tuyên truyền, vận động phù hợp, nhất là tham gia tháo gỡ, giải quyết những vấn đề thiết thực mà NLĐ và các đơn vị quan tâm.
Ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch CĐ Cao su VN chia sẻ về vai trò của CĐ trong công tác CPH tại Đại hội CĐ Cao su Phú Riềng lần X, NK 2017 - 2022. Ảnh: Tùng Châu
Ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch CĐ Cao su VN chia sẻ về vai trò của CĐ trong công tác CPH tại Đại hội CĐ Cao su Phú Riềng lần X, NK 2017 – 2022. Ảnh: Tùng Châu

Chia sẻ với Tạp chí Cao su VN, ông Phan Mạnh Hùng – UV BCH Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch CĐ Cao su VN, cho biết nhiệm vụ trọng tâm của CĐ là bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho NLĐ. Chính vì vậy, CĐ các cấp luôn nhận thức rõ vai trò, nhiệm vụ  để đóng góp vào công tác CPH. Quán triệt và ý thức được trách nhiệm trước quyền lợi của CNLĐ trong quá trình đổi mới.

Trong các nội dung CPH, CĐ Cao su VN quan tâm đặc biệt các vấn đề liên quan đến NLĐ. Cụ thể: Thứ nhất, trực tiếp đồng chí chủ tịch CĐ các cấp tham gia vào Ban chỉ đạo CPH ở VRG và các đơn vị thành viên. Việc CĐ tham gia cùng thực hiện CPH đã có hiệu quả thiết thực. Ngoài việc hướng dẫn các cấp CĐ trong ngành tham gia Ban chỉ đạo CPH ở công ty, ngay giai đoạn đầu, CĐ ngành đã phối hợp với Ban Lao động Tiền lương VRG tổ chức nhiều đợt tập huấn cho cán bộ chủ chốt, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng và nhà nước về CPH.

Đồng thời trang bị cho cán bộ CĐ các cấp nắm vững cơ chế, chính sách, quy trình tiến hành và vai trò của CĐ trong quá trình tham gia CPH ở doanh nghiệp (DN). CĐ đã cùng Ban chỉ đạo thẩm định phương án CPH của các DN; dự thảo điều lệ của công ty cổ phần và kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với NLĐ kể   cả đào tạo, đào tạo lại, giải quyết lao động dôi dư…

Thứ hai, CĐ luôn đồng hành trong chính sách về việc làm và đảm bảo việc làm đối với NLĐ. Thực tế, trong quá trình CPH, NLĐ rất lo lắng, băn khoăn, sợ bị mất việc làm khi thực hiện chuyển đổi từ DN 100% vốn nhà nước sang công ty cổ phần hoạt động theo luật DN. Ngoài ra, BTV CĐ Cao su VN còn đề xuất một số biện pháp thực hiện chính sách sử dụng lao động trong quá trình sắp xếp đổi mới DN ở các đơn vị.

Thứ ba, chính sách cổ phần ưu đãi dành cho NLĐ. Một trong những mục tiêu của việc CPH DN nhà nước là tạo điều kiện để NLĐ phát huy vai trò làm chủ thông qua việc mua cổ phần đầu tư góp vốn vào công ty. Chính vì vậy, CĐ ngành tích cực hỗ trợ các đơn vị chuyển sang CPH lập phương án được mua cổ phần giá ưu đãi, thực hiện công khai danh sách các đối tượng mua cổ phiếu theo từng loại ưu đãi. Bên cạnh đó, CĐ các cấp thực hiện kiểm tra việc hoàn tất các hồ sơ tuyển dụng hợp đồng lao động, giải quyết các chế độ chính sách, nâng lương, nghỉ hưu và các quyền lợi về bảo hiểm xã hội cho NLĐ để bàn giao công ty cổ phần.

Trong thời gian qua, các cấp CĐ đã tích cực thực hiện công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, vận động NLĐ tham gia đăng ký mua cổ phiếu, tự nguyện chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần. Tuy vậy, CPH vẫn là công việc mới còn nhiều khó khăn, trở ngại nhưng đây cũng là xu thế tất yếu và được đông đảo NLĐ hưởng ứng. Thời gian tới, CĐ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với VRG và đồng hành cùng NLĐ, tích cực hỗ trợ các đơn vị thực hiện thắng lợi chủ trương CPH của Đảng và nhà nước đề ra.

Tổ chức CĐ trong điều kiện nào cũng phải là người đồng hành cùng DN và NLĐ, phấn đấu vì mục tiêu chung xây dựng và phát triển DN vững mạnh, bảo đảm quyền và lợi ích lâu dài của NLĐ. Thực tế cho thấy,   ở đâu CĐ chủ động đổi mới phương thức, nội dung hoạt động, coi sự phát triển của DN là mục tiêu sống còn để thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, lợi ích của NLĐ, ở đó hoạt động CĐ thật sự có hiệu quả.

Tuệ Linh (ghi)