Cao su Krông Buk đối thoại định kỳ với CNLĐ

CSVNO – Nhằm tìm hiểu, nắm bắt tình hình đời sống, việc làm, tâm tư nguyện vọng của người lao động, từ ngày 5 – 12/8, CĐ Cao su Krông Buk phối hợp với các phòng ban chuyên môn công ty tổ chức đối thoại định kỳ năm 2016 tại các đơn vị trực thuộc.
CN khai thác Công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk. Ảnh: Văn Vĩnh
CN khai thác Công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk. Ảnh: Văn Vĩnh

Tại các cuộc đối thoại, giám đốc các nông trường, xí nghiệp là người đại diện cho người sử dụng lao động và đại diện người lao động là CĐ các nông trường, xí nghiệp đã lắng nghe phản ánh của người lao động về thực hiện kế hoạch sản xuất, về chế độ chính sách liên quan đến tiền lương, các chế độ chính sách khác mà người lao động được hưởng theo luật hiện hành, về điều kiện làm việc, việc làm…

Những nội dung phản ánh, kiến nghị của người lao động đã được người chủ trì cuộc đối thoại trả lời hoặc ghi nhận, bảo lưu ý kiến gửi lên cấp có thẩm quyền xem xét trả lời.

                                                                            Trọng Nguyên