Thực hiện tốt đợt phát động thi đua yêu nước

CSVN – BTV CĐ Cao su VN cho biết, trong quý II/2015, BTV CĐ Cao su VN yêu cầu CĐ các cấp tổ chức thực hiện tốt đợt phát động thi đua yêu nước trong CNLĐ nhằm chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và kỷ niệm các ngày trọng đại của đất nước.
Ảnh: Tùng Châu
Ảnh: Tùng Châu

Cùng với đó, tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình CNVCLĐ công tác xa nhà tiêu biểu năm 2015 nhân Ngày Gia đình VN (28/6).

CĐ các cấp tập trung triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, Đoàn viên, người lao động để nghiên cứu, tham gia xây dựng văn kiện đại hội Đảng các cấp, nhất là các vấn đề liên quan đến giai cấp CN và tổ chức CĐ. Vận động Đoàn viên, người lao động tích cực tham gia xây dựng Đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển Đảng trong CNLĐ.

Nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cấp CĐ tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với chủ đề của năm 2015: “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”. Đồng thời, tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị nhằm nhân rộng gương điển hình cho Đoàn viên, người lao động học tập.

Cùng với công tác tuyên truyền, động viên người lao động chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, các cấp CĐ tiếp tục chủ động cùng chuyên môn tháo gỡ khó khăn, tìm các giải pháp nâng cao thu nhập, ổn định việc làm cho người lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

K.N