Cao su Chư Sê tổ chức đối thoại với người lao động

Ngày 15/9, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ giữa đại diện người sử dụng lao động và đại diện tập thể người lao động lần thứ II năm 2014.

>>  Thông hiểu để chia sẻ

chu se

Tham dự hội nghị có Ban TGĐ, BTV CĐ công ty, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc và các thành viên trong Ban đối thoại đại diện cho tập thể người lao động (NLĐ) được bầu chọn qua Hội nghị NLĐ cấp cơ sở, cấp công ty vào đầu năm 2014.

Cuộc đối thoại nhằm thông báo tình hình SXKD; công tác quản lý điều hành của Ban lãnh đạo các đơn vị; việc thực hiện các chế độ chính sách đối với NLĐ… Qua đó, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, giải đáp thỏa đáng những ý kiến, kiến nghị; giúp NLĐ hiểu và chia sẻ khó khăn với công ty; yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị.

Tại buổi đối thoại, đại diện cho người sử dụng lao động, ông Nguyễn Quốc Khánh – Bí thư Đảng ủy, TGĐ công ty, vận động CN nỗ lực, quyết tâm cùng Ban lãnh đạo công ty thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2014. Lãnh đạo công ty cũng yêu cầu lãnh đạo các nông trường, xí nghiệp, CĐ, tổ, đội… nêu cao tinh thần trách nhiệm; kịp thời tham mưu cho lãnh đạo công ty điều hành, quản lý hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Kim Liên