Công ty 74 phấn đấu trao tặng 10 nhà Mái ấm Công đoàn

CSVNO – Đây là chỉ tiêu đưa ra tại Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty 74 (Binh đoàn 15) tổ chức ngày 18/10.
Khen thưởng cho các cá nhân đạt thành tích cao
Khen thưởng cho các cá nhân đạt thành tích cao

Báo cáo và các ý kiến phát biểu tại đại hội đều nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn song BCH Công đoàn đã quán triệt và triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của các cấp, bám sát tình hình thực tế, nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tổ chức tốt các phong trào thi đua; bảo về quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo tốt đời sống cho người lao động.

Ngoài ra còn phát động phong trào “nâng cao nghĩa tình đồng chí đồng đội, chung sức cùng gia đình đoàn viên”; ủng hộ, giúp đỡ xây dựng 7 căn nhà mới, hỗ trợ 15 đồng chí tu sữa nhà ở do lốc xoáy; hỗ trợ 1.150 lượt cán bộ đoàn viên theo thỏa ước lao động tập thể với mức tiền từ 200 ngàn cho đến 2 triệu đồng/người.

Bầu cử BCH nhiệm kỳ mới
Bầu cử BCH nhiệm kỳ mới

5 năm qua, công đoàn công ty đã kết nạp được 210 đoàn viên, tỷ lệ đoàn viên hiện nay đạt 98% tổng số lao động. Nhiệm kỳ qua, công đoàn đã tổ chức 4 đợt thi đua cao điểm. Hàng năm, đánh giá phân loại đoàn viên và tổ chức công đoàn đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc. Kết quả có 80 – 85% đoàn viên đạt xuất sắc, 58 – 60% cán bộ công đoàn đạt loại giỏi; 22 – 24% cán bộ, đoàn viên được các cáp khen thưởng; 84 – 92% công đoàn bộ phận đạt vững mạnh; 50 – 55% tập thể được khen thưởng.

Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu
Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu

Trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn Công ty 74 tiếp tục tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động để chăm lo đời sống cho người lao động ngày càng tốt hơn. Quyết tâm, phấn đấu thực hiện thành công các chỉ tiêu đã đề ra, trong đó đáng chú ý là các chỉ tiêu như 100% cán bộ công đoàn được tập huấn nghiệp vụ; nhiều đoàn viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến…

Phấn đấu trao từ 7 – 10 căn nhà Mái ấm công đoàn; 100% đoàn viên được học tập các nghị quyết; trên 90% đoàn viên có việc làm và thu nhập ổn định; giới thiệu cho Đảng kết nạp 15 đồng chí mỗi năm, 100% cán bộ công đoàn hoàn thành nhiệm vụ, 80% đoàn viên đạt danh hiệu xuất sắc, không có đoàn viên yếu kém…

Kết thúc đại hội, các đại biểu đã bầu ra BCH mới với 11 đồng chí, Ban thường vụ 3 đồng chí. Trên tinh thần làm việc nghiêm túc, đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn Binh đoàn 15 trong thời gian tới, thể hiện ý chí quyết tâm, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn.

BCH mới ra mắt
BCH mới ra mắt

Văn Vĩnh