Tập huấn 270 cán bộ Công đoàn Cao su Phước Hòa

CSVNO – Từ ngày  7 – 9/9, BTV Công đoàn Cao su Phước Hòa đã tổ chức lớp tập huấn cán bộ Công đoàn (CĐ) năm 2015 cho 270 cán bộ là UV.BCH, UBKT, Ban Nữ công CĐ cơ sở, Ban Thanh tra Nhân dân cơ sở và Tổ trưởng, Tổ phó Tổ CĐ.
Nguyễn Văn Sơn – P. Chủ tịch Công đoàn Công ty phát biểu khai mạc lớp tập huấn
Ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Chủ tịch CĐ Công ty phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Nội dung tập huấn gồm các chuyên đề: Nội dung, phương pháp hoạt động Tổ CĐ. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Công tác vận động nữ CNLĐ; Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức CĐ.

Đây là những nội dung rất quan trọng và cần thiết để bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực và trang bị những kiến thức cơ bản về phương pháp hoạt động CĐ cho đội ngũ cán bộ CĐ cơ sở, giúp cán bộ CĐ hiểu rõ thêm về vị trí, vai trò và chức năng, nhiệm vụ của tổ chức CĐ, đặc biệt là những cán bộ mới được bầu vào BCH, Tổ trưởng, Tổ phó Tổ CĐ sau Đại hội Tổ và Hội nghị giữa nhiệm kỳ CĐ cơ sở.

Ông Võ Việt Ngân – Phó. Chủ tịch CĐ Cao su VN tập huấn chuyên đề  “Nội dung, phương pháp hoạt động Tổ CĐ và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”
Ông Võ Việt Ngân – Phó Chủ tịch CĐ Cao su VN tập huấn chuyên đề “Nội dung, phương pháp hoạt động Tổ CĐ và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”
Nguyễn Đức Thịnh – P. Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam  tập huấn chuyên đề “Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Công đoàn”
Ông Nguyễn Đức Thịnh – Phó Chủ tịch CĐ Cao su VN tập huấn chuyên đề “Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Công đoàn”
Đ/c Huỳnh Thị Hảo – UV. BTV - Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Cao su Việt Nam tập huấn chuyên đề “Công tác vận động Nữ CNLĐ”
Bà Huỳnh Thị Hảo – UV. BTV – Trưởng Ban Nữ công CĐ Cao su VN tập huấn chuyên đề “Công tác vận động Nữ CNLĐ”
tham gia lớp tập huấn
270 cán bộ CĐ tham gia lớp tập huấn

Tin, ảnh: Ân Châu