Cao su Đồng Phú

Công nhân cao su ba thế hệ

Anh Trần Văn Long – công nhân khai thác mủ thuộc tổ 5, NT Thuận Phú, Cao su Đồng Phú là thế hệ thứ ba trong gia đình theo nghề cao su. Với anh, truyền

Nữ công nhân tiêu biểu nhiều năm liền

CSVNO – Chị Trần Thị Huệ – công nhân Tổ 7, Đội 2, NT Tân Lập, Công ty CPCS Đồng Phú là tấm gương công nhân tiêu biểu nhiều năm liền. 18 năm gắn bó

Công nhân cao su ba thế hệ

Anh Trần Văn Long – công nhân khai thác mủ thuộc tổ 5, NT Thuận Phú, Cao su Đồng Phú là thế hệ thứ ba