Cao su Đồng Phú

Điểm sáng của nông trường

CSVN – Nhiều năm liền đạt và vượt kế hoạch sản lượng giao, đạt tổ Lao động xuất sắc, là điểm sáng của Nông trường Tân Thành – Công ty CP Cao su Đồng Phú.

Hội thi Bàn tay vàng Cao su Đồng Phú

Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su Công ty CPCS Đồng Phú năm 2020 được tổ chức trong hai ngày 29 và 30/10 tại Nông trường Tân Thành.

Cao su Đồng Phú chia cổ tức 50%

CSVNO – Thông tin trên được các cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên  Công ty CP Cao su Đồng Phú tổ chức ngày 18/6. Theo báo cáo

Điểm sáng của nông trường

CSVN – Nhiều năm liền đạt và vượt kế hoạch sản lượng giao, đạt tổ Lao động xuất sắc, là điểm sáng của Nông trường

Cao su Đồng Phú chia cổ tức 50%

CSVNO – Thông tin trên được các cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên  Công ty CP Cao