VRG quyết liệt thực hiện chiến lược phát triển bền vững

CSVN – Phát triển bền vững là xu thế tất yếu trong bối cảnh ngành cao su VIệt Nam ngày càng lớn mạnh và hội nhập sâu rộng vào sân chơi quốc tế. 
Ảnh: N.C
Ảnh: N.C
Phát triển bền vững: Xu hướng tất yếu

Trong những năm gần đây, các yêu cầu của thị trường về sản phẩm cao su bền vững ngày càng tăng, đặc biệt ở các thị trường khó tính như Châu Âu, Mỹ, Nhật…

 Các yêu cầu này không chỉ đơn thuần là về chất lượng sản phẩm đảm bảo, mà còn bao gồm sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về luật pháp, về lao động, môi trường, xã hội. Điều này đòi hỏi nhà sản xuất ngày càng phải thực hiện các trách nhiệm về luật pháp, xã hội và môi trường chặt chẽ hơn. Doanh nghiệp áp dụng các tiêu chí này được đánh giá, giám sát định kỳ và nếu đáp ứng được các tiêu chí thì sẽ được cấp giấy chứng nhận về sản phẩm bền vững.

Nói cách khác, phát triển và tiêu thụ sản phẩm phải không làm ảnh hưởng đến môi trường và không tác động tiêu cực đến các cộng đồng. Sản phẩm không đáp ứng được các tiêu chí này sẽ không có lợi thế cạnh tranh. Và khi người tiêu dùng có trách nhiệm và nhận thức rõ về các khía cạnh không bền vững của sản phẩm, sản phẩm này có thể sẽ bị loại bỏ khỏi thị trường. 

Tổ chức Nghiên cứu cao su quốc tế (IRSG) cũng đã đưa ra Sáng kiến về cao su thiên nhiên bền vững (SNRi) nhằm đảm bảo các sản phẩm đáp ứng được các yêu cầu của tiêu chí bền vững. 

Đến đầu năm 2018 đã có 45 doanh nghiệp tham gia sáng kiến này, trong đó bao gồm một số doanh nghiệp lớn hiện đang nhập khẩu cao su thiên nhiên của VN như Bridgestone, Michellin và Goodyear. Các doanh nghiệp này đã công bố chính sách thu mua nguồn nguyên liệu đầu vào với các yêu cầu cần đáp ứng toàn bộ các tiêu chí mà SNRi đưa ra.

 Trong tương lai, chắc chắn sẽ có nhiều doanh nghiệp tham gia vào sáng kiến này. Các doanh nghiệp của VN cung cấp cao su thiên nhiên cho các nhà mua hàng này bắt buộc phải tuân thủ các tiêu chí về sản phẩm bền vững mà các nhà mua cao su đã công bố.

Phát triển bền vững được hiểu là bền vững về khía cạnh kinh tế, môi trường và xã hội. Ảnh: P.V
Phát triển bền vững được hiểu là bền vững về khía cạnh kinh tế, môi trường và xã hội. Ảnh: P.V

VRG cam kết thực hiện

Trong những năm qua, cùng với việc tăng quy mô, đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng tăng trưởng, VRG rất chú trọng đến sự phát triển ổn định, bền vững. VRG đã cụ thể hóa chiến lược  đó  thông  qua  nhiều định hướng, giải pháp, kế hoạch, trong đó có việc phát triển bền vững. Đặc biệt, ngày 18/10/2018, Hội đồng Quản trị VRG đã ban hành Nghị quyết số 16/NQ-HĐQTCSVN về việc phát triển bền vững. Nghị quyết nêu rõ chủ trương, mục tiêu, mục đích và đề ra giải pháp thực hiện chiến lược phát triển bền vững. Đây là lần đầu tiên HĐQT (trước đây là HĐTV) ban hành một Nghị quyết chuyên đề như thế. Điều này thể hiện chủ trương nhất quán và cam kết mạnh mẽ của VRG trong việc triển khai thực hiện chiến lược phát triển bền vững.

Hiện VRG đang quản lý hơn 400.000 ha cao su, trong đó trong nước khoảng 290.000 ha, nước ngoài khoảng 110.000 ha. Những năm qua, VRG chủ trương không mở rộng diện tích mà tập trung vào việc thâm canh vườn cây, nâng cao năng suất và nâng cao chuỗi giá trị cung ứng mủ từ vườn cây cho đến sản phẩm cuối cùng là sản phẩm công nghiệp chế biến cao su chuyên sâu. 

Thực hiện chiến lược phát triển bền vững, VRG đã, đang thực hiện lộ trình tham gia REDD+ (Chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất, suy thoái rừng, nâng cao trữ lượng cacbon và quản lý bền vững tài nguyên rừng) và cấp chứng chỉ FSC trên toàn bộ diện tích cao su VRG đang quản lý. 

VRG cũng thường xuyên tiến hành thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ, cập nhật các thông tin trong chuỗi cung và nhu cầu của thị trường, chia sẻ đến các bên liên quan để có cơ sở đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp, chính sách phù hợp cho sự phát triển bền vững, giảm thiểu rủi ro. 

Không chỉ tuân thủ toàn bộ các yêu cầu của luật pháp VN, VRG còn nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định của các quốc gia khác (Lào, Campuchia), nơi có các đơn vị thành viên của VRG đang đầu tư trồng cao su, và cả quy định của quốc tế mà Chính phủ VN đã cam kết.

 Triển khai các hoạt động có trách nhiệm xã hội, tích cực đầu tư an sinh xã hội, thực hiện những bước đi đáng tin cậy trong chính sách mới một cách minh bạch đối với các bên có liên quan, tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác. Thực hiện các bước này sẽ góp phần thúc đẩy ngành cao su VN nói chung và VRG nói riêng, phát triển bền vững trong tương lai.

PHÚ VINH