chế biến

Cần kiểm soát tốt nguyên liệu đầu vào

CSVN – Với sản lượng cao, nhưng đa số các công ty trên địa bàn Tây Nguyên chỉ quan tâm đến chất lượng nguyên liệu sản phẩm khi tiếp nhận tại nhà máy mà chưa quan

Chế biến cao su SVR 10, SVR 5S từ mủ nước

CSVN – Vừa qua, Ban Công nghiệp VRG đã phối hợp với Trường Cao đẳng CNCS tổ chức Lớp tập huấn Quy trình công nghệ chế biến cao su SVR 10, SVR 5S từ  latex (mủ

VRG khai thác đạt 23,1% KH năm

Tính đến ngày 13/6, VRG đã khai thác 59.874 tấn mủ cao su, đạt 23,1% kế hoạch năm. Sản lượng cao su thu mua của VRG đạt 13.028 tấn, bằng 19,1% kế hoạch năm. Toàn

VRG khai thác đạt 23,1% KH năm

Tính đến ngày 13/6, VRG đã khai thác 59.874 tấn mủ cao su, đạt 23,1% kế hoạch năm. Sản lượng cao su thu mua của